G

gamehayfree

New member

Open Máy Chủ mới - Tứ Tuyệt - 19H00 Hom Nay

► Mở Test từ 00h Thứ 5 đến 17h00 Hom Nay
►Trang chủ: http://volamtutuyet.com/
►Tải game: http://volamtutuyet.com/huongdan-394.html
►Đăng ký: http://volamtutuyet.com/register/
►Facebook: https://www.facebook.com/volamtutuyet
▬▬▬▬▬▬▬ Giới thiệu Máy Chủ :▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Phiên bản 11 Hoa Sơn phái chuẩn VNG
Cày Xu Miễn Phí đảm bảo ổn định lâu dài và free cho các Anh Hùng!
Hỗ trợ tân thủ
- Thăng cấp 150
- 1 Ngựa Phiên Vũ
- 1 Tữ Mãng Bảo Châu
- 2 Phi Phong Cấp 4 Ngạo Tuyết
- 1 Hoàng Kim Ấn Cấp 4
- 1 Trang sức với thuộc tính ngẫu nhiên
- 2 Võ lâm mật tịch
- 2 Tẩy Tủy Kinh
- 1 Thần Hành Phù
- 1 Thổ Địa Phù
- 1 Túi Máu Hỗ Trợ Luyện Công
- 2 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
- 1 Bộ mảnh bản đồ sơn hà xã tắc 1000 mảnh
Nhận thưởng theo cấp độ 120 - 140 -160 -180 với Kim Ô Lệnh và nhiều phấn thưởng hấp dẫn!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
─────Thông tin cơ bản──────
➡ HKMP Phiên bản 11 phái - Phiên bản Miễn phí 100%
➡ Cày Xu miễn phí không khóa
➡ Đầy đủ các hoạt động của VLTK như Tống Kim , Phong Lăng Độ , Bảo Tàng Viêm
Đế , Vượt Ải , Tín Sứ , Kiếm Gia Mê Cung , Vận Tiêu , Dã Tẩu , Boss Hoàng Kim ,
Boss Thế Giới ( Độc Cô Phong ) , Boss Sát Thủ ...
➡ Máy chủ phát triển theo hướng Tử Mảng - Kim Ô - Bạch Hổ - Xích Lân - Minh
Phượng - Đằng long - Tinh Sương và cuối cùng là trang bị Chí Tôn ( Vũ Liệt , Huynh Đệ ) , Nhẫn
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ
➡ Phi phong từ 1 SAO đến 10 SAO nâng theo từng cấp ko gây nhàm chán
➡ Hệ thống thú cưỡi đa dạng phong phú : Siêu Quang - Sư Tử - Tuyệt Địa - Xích
Long Câu - Hãn Huyết Long Câu và Phần thưởng dành cho bên thắng Quôc Chiến Thiên Tử cực kỳ hấp!
➡ Cửa Hàng Tiền Vạn với đầy đủ vật phẩm cho các Anh Hùng tham gia hoạt động trong game!
➡ Like Fanpage và Like Share bài viết + tab 5 bạn vào đê nhận được VIP Giftcode với ngựa Siêu Quang cực kì hấp dẫn!

https://www.facebook.com/volamtutuyet/posts/1841684466150968
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Last edited:
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
G

gamehayfree

New member
► Mở Test từ 00h Thứ 5 đến 17h00 Thứ 7 ngày 08/07/2017
►Trang chủ: http://volamtutuyet.com/

►Tải game: http://volamtutuyet.com/huongdan-394.html
►Đăng ký: http://volamtutuyet.com/register/
►Facebook: https://www.facebook.com/volamtutuyet
▬▬▬▬▬▬▬ Giới thiệu Máy Chủ :▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Phiên bản 11 Hoa Sơn phái chuẩn VNG
Cày Xu Miễn Phí đảm bảo ổn định lâu dài và free cho các Anh Hùng!
Hỗ trợ tân thủ
- Thăng cấp 150
- 1 Ngựa Phiên Vũ
- 1 Tữ Mãng Bảo Châu
- 2 Phi Phong Cấp 4 Ngạo Tuyết
- 1 Hoàng Kim Ấn Cấp 4
- 1 Trang sức với thuộc tính ngẫu nhiên
- 2 Võ lâm mật tịch
- 2 Tẩy Tủy Kinh
- 1 Thần Hành Phù
- 1 Thổ Địa Phù
- 1 Túi Máu Hỗ Trợ Luyện Công
- 2 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
- 1 Bộ mảnh bản đồ sơn hà xã tắc 1000 mảnh
- 2 Lệnh Bài train map 150
Nhận thưởng theo cấp độ 120 - 140 -160 -180 với Kim Ô Lệnh và nhiều phấn thưởng hấp dẫn!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
─────Thông tin cơ bản──────
➡ HKMP Phiên bản 11 phái - Phiên bản Miễn phí 100%
➡ Cày Xu miễn phí không khóa
➡ Đầy đủ các hoạt động của VLTK như Tống Kim , Phong Lăng Độ , Bảo Tàng Viêm
Đế , Vượt Ải , Tín Sứ , Kiếm Gia Mê Cung , Vận Tiêu , Dã Tẩu , Boss Hoàng Kim ,
Boss Thế Giới ( Độc Cô Phong ) , Boss Sát Thủ ...
➡ Máy chủ phát triển theo hướng Tử Mảng - Kim Ô - Bạch Hổ - Xích Lân - Minh
Phượng - Đằng long - Tinh Sương và cuối cùng là trang bị Chí Tôn ( Vũ Liệt , Huynh Đệ ) , Nhẫn
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ
➡ Phi phong từ 1 SAO đến 10 SAO nâng theo từng cấp ko gây nhàm chán
➡ Hệ thống thú cưỡi đa dạng phong phú : Siêu Quang - Sư Tử - Tuyệt Địa - Xích
Long Câu - Hãn Huyết Long Câu và Phần thưởng dành cho bên thắng Quôc Chiến Thiên Tử cực kỳ hấp!
➡ Cửa Hàng Tiền Vạn với đầy đủ vật phẩm cho các Anh Hùng tham gia hoạt động trong game!
➡ Like Fanpage và Like Share bài viết + tab 5 bạn vào đê nhận được VIP Giftcode với ngựa Siêu Quang cực kì hấp dẫn!

https://www.facebook.com/volamtutuyet/posts/1841684466150968
 
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
G

gamehayfree

New member
UPdateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Cày Xu Nhé AE!
 
G

gamehayfree

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
V

volamcayxu

New member
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
Volam open hom nay. volam moi ra. volam open 05/07 06/07 08/07 09/07 10/07 11/07
 
V

volamcayxu

New member
Server Cày Xù Lâu dài ổn định ae vào chơi cùng cho đông vui nhé!
 
V

volamcayxu

New member
Server Cày Xù Lâu dài ổn định ae vào chơi cùng cho đông vui nhé!
 
V

volamcayxu

New member
Server Cày Xù Lâu dài ổn định ae vào chơi cùng cho đông vui nhé!
 
V

volamcayxu

New member
Server Cày Xù Lâu dài ổn định ae vào chơi cùng cho đông vui nhé!
 
V

volamcayxu

New member
Server Cày Xù Lâu dài ổn định ae vào chơi cùng cho đông vui nhé!
 
V

volamcayxu

New member
UPdateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Cày Xu Nhé AE!
 
V

volamcayxu

New member
UPdateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Cày Xu Nhé AE!
 
G

gamehayfree

New member
UPdateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Cày Xu Nhé AE!
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top