T

tlbbfreealltop

New member
✦✦✦ Đua TOP CS 19h Ngày 14/07/2022 ✦✦✦
Trang chủ : hoiuc.gametlbb.com

Fanpage : https://www.facebook.com/hotrotlbbhoiuc

✦✦✦ Hỗ Trợ Tân Thủ ✦✦✦
- Vào game nhận Level 120

- Sever 9 phái, Skill chuẩn gốc.

- Hệ Thống Bí tịch ngũ tông chuẩn gốc.

- Nhận set tân thủ ở NPC Tống Khương.

- Nhận Vàng + KNB + Điểm tặng ( Để mua vật phẩm )

- Free Ngọc 5 + Nhu yếu phẩm cho quý bằng hữu săn boss dễ dàng.


✦✦✦ Thông Tin Server ✦✦✦
- Exp : X300
- Drop : X5


✦✦✦ Cập Nhật Phụ Bản ✦✦✦
Phiêu Miễu Phong (Khó) : Nguyên Liệu Long Văn
Tứ Tuyệt Trang : Nguyên Liệu Võ Hồn
Ác Tặc : Nguyên Liệu Võ Hồn
Q Tô Châu : Nguyên Liệu Võ Hồn
✦✦✦ Thông Tin Dropt ✦✦✦
✦✦✦ Code LikeShare ✦✦✦ 
Last edited:
Top