T

tuikobiet

New member
►Open Máy Chủ mới - Hoa Sơn Phái - 19H00 ngày 02/07/2017
► Hiện đang mở Test
►Trang chủ: http://jxbatbai.com/trang-chu.html
►Tải game: http://jxbatbai.com/download.html
►Đăng ký: http://jxbatbai.com/account/register.html
►Facebook: https://www.facebook.com/vltkfreehaynhat/?ref=settings
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Giới thiệu Máy Chủ :
Phiên bản 10 phái chuẩn VNG
Hỗ trợ tân thủ
+ LV 130
+ 1 tử mãng bảo châu ( nhận 1 bộ tử mãng tùy chọn )
+ 1 ngựa bôn tiêu
+ 1 ấn cấp 10
+ 1 trang sức random
+ 1 túi máu hỗ trợ luyện công không giới hạn cấp độ
+ 1 thần hành phù
+ 1 thổ địa phù
Nhận thưởng theo cấp đồ
+ 150
+ 180
và nhận thưởng trùng sinh 1-2-3-4-5
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
─────Thông tin cơ bản──────
➡ HKMP Phiên bản 10 phái - Phiên bản Miễn phí 100%
➡ Hệ Thống bảo mật cao, Suport nhiệt tình
➡ Máy Chủ Ko Giới Hạn Acc
➡ Xếp hạng chuẩn VNG , hiển thị số to , chuẩn , rõ ràng

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[/IMG]
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
1111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
11111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
T

tuikobiet

New member
111111111111111111111111111111111111111111
 
Top