• Người tạo chủ đề kumacenter
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 129
K

kumacenter

New member
Mu Mobile: Lorencia Có Rồng
Open Server S7: Tarkan | 10h ngày 25/09/2021
Đua TOP Lực CHiến
Thời gian: 7 Ngày đầu mở Server
Phần thưởng:
TOP 1: 3.000.000 KC + 1000 Mảnh Cờ Xí
TOP 2: 2.000.000 KC + 650 Mảnh Cờ Xí
TOP 3: 1.000.000 KC + 350 Mảnh Cờ Xí
**************************************************
Quà Nạp Ngày 0đ
300.000 Kim Cương
10.000 Linh Tinh
10.000.000 Kim Tệ
Quà tích Nạp 0đ
500.000 Kim Cương
10.000.000 Kim Tệ
10 Thần Trang Mảnh Vỡ
10.000.000 Kinh Nghiệm
**************************************************
Code tân thủ: CODETANTHU
100.000 Kim Cương
100 Sinh Mệnh Bảo Thạch
Code S5: CODES7
200.000 Kim Cương
20 Thần Trang Mảnh Vỡ
Code: CODE1MKC
1.000.0000 Kim Cương
**************************************************
Code: CODE5SAO (Sự kiên vote app 5★)
- 500.000 Kim Cương
- 2.000.000 Vàng
**************************************************
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpm.mu9999
Link iOS+PC: http://mu9999.online/
 
Top