• Người tạo chủ đề tyangel
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 172
T

tyangel

New member
BnS Xtreme

Version 2020+
Vũ Khí 🆕
Trang Sức 🆕
Hồn Lực 🆕
Hồn 🆕
Vệ Thạch 🆕
Tinh Cầu 🆕

Phiếu Tạo Cấp 60 Nhận
Vũ Khí : Vệ Long Cấp 9
Trang Sức : V2 Cấp 1
Bộ Hồn Hồng Môn Cấp 1
333 gold
và 1 số NL Cơ Bản

🔹Raid Quạ🔹
Drop Item Up Gear Thái Thiên

🔹Raid Zulia 🔹
Drop Item Up Gear Tử Hoa

🔹Raid Thái Thiên 🔹
Drop Item Up Gear Tuyết Phong

Chi Tiết Xem Tại Discord : https://discord.gg/kfvK26fK6H

Mong Đồng Đạo Ghé Qua FB Cho 1 Like : http://bit.ly/3CaI3aU
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top