MU Online Cài đặt muonline chất lượng, uy tín MU4Viet.net

  • Người tạo chủ đề muonline2018
  • Ngày bắt đầu
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


-----------------------------------------------------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


----------------------------------------------------------------------------------- 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


----------------------------------------------------------------------------------- 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------
-----------------------------------------
 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------


----------------------------------------- 
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.

➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.

✆WebSite: MU4VIET.NET

-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline


✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6

✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.

✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8

✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.

✔Hiển thị HP, SD thật.

✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp

✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.

✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.

✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.

✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.

✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.

✔Tính năng Tu Chân mới.

✔Hệ thống /uythac.

✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.

✔Auto kẹp chuột nút END.

✔Antihack Client / Server.

✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

------------------------------------------


-----------------------------------------


 
Last edited:
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.


➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.

✆WebSite: MU4VIET.NET

-----------------------

✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline


✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6

✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.

✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8

✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.

✔Hiển thị HP, SD thật.

✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo

✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp

✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.

✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.

✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.

✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.

✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.

✔Tính năng Tu Chân mới.

✔Hệ thống /uythac.

✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.

✔Auto kẹp chuột nút END.

✔Antihack Client / Server.

✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

----------------------------------------------------------------------------------- 
M

muonline2018

New member
✴ ✴MU4VIET.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.✆WebSite: MU4VIET.NET-----------------------


✴ Tính năng: MuSeason 6 MUOnline
✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6


✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.


✔Hệ thống custom wings : 2.5; 4; ss8


✔Hệ thống danh hiệu 3 lớp kèm option cho từng danh hiệu.


✔Hiển thị HP, SD thật.


✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo


✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp


✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.


✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.


✔Chiến Trường Tống Kim hoàn thiện cực hấp dẫn.


✔PK EVENT mới lạ tránh nhàm chán cho game.


✔Hệ thống item rồng cấp 2 mới.


✔Tính năng Tu Chân mới.


✔Hệ thống /uythac.


✔Ẩn Admin theo dõi người chơi chơi /hide.


✔Auto kẹp chuột nút END.


✔Antihack Client / Server.


✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.

✔Toàn bộ tính năng các Admin đều có thể bật tắt được.


✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý (free), intro home forum.✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi (nếu có) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


----------------------------------------------------------------------------------- 

Bình luận bằng Facebook

Top