• Người tạo chủ đề TruongMyHau
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 103
TruongMyHau

TruongMyHau

New member

CHIẾN THẦN H5 OPEN S34 TỪ CHÂU
Open
: 19h – 16/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 23/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game: http://ct.michiogame.com

#chienthanh5 #cth5 #gameh5private #gamefreevip
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top