• Người tạo chủ đề NguyenDacViet
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 116
NguyenDacViet

NguyenDacViet

New member
Đăng Ký Event PVP Tại Đây
╳✕Trang Chủ:http://srophathien.com/
╳✕Group:
https://www.facebook.com/groups/srophathien
Chuỗi Event Alphatest Sro Phá Thiên Map 120 Online Nhận Silk Thông báo chuỗi event Sro Phá Thiên
✕2-5 20h00 Event Kill Boss 200silk/1Con Số Lượng Thả Boss 20 con và 1 con rock
Asian Tại S DH
EU Tại Ngã 3 Thảo Nguyên TA
✕3/5 20h00 Event PVP Asian Tại Đồi Vô Pháp Gỉa
Chuỗi Event Alphatest
✕4/5 20h00 Event PVP EU Tại Đồi Vô Pháp Gỉa
Giải Thưởng Top 1 PVP:5K Silk
Giải Thưởng Top 2 PVP:4K Silk
Giải Thưởng Top 3 PVP:3K Silk
✕5/513h00 Thứ 7 Đua Top Máy Chủ Phá Thiên
TOP 1 : 500K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 10
TOP 2 : 400K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 9
TOP 3 : 300K VND 50% ATM 50% SILK + Nasun 8
TOP 4 – 10 : Khuyen Khích 500Silk
 
Top