• Người tạo chủ đề mrlyzin
  • Ngày bắt đầu
M

mrlyzin

New member
TÂN THỦ:
★Lên level không ngừng, tăng lv nhanh 50%,“Phi tăng hào lễ” 1 giây full cấp

★Tạo nhân vật tặng:FULL VIP、KNB *38888、KNB khóa *99999

★Nạp đầu nhận:Đan lên thẳng cấp 60、Vũ khí Cam tuyệt giới、Thần trang tu tiên、thẻ quyền lợi vĩnh viễn、Thần tướng Cửu Thiên Huyền Nữ、500 lần phúc lợi lễ bao

★Thẻ tháng không cần mất tiền, miễn phí tặng,tổng nhận 300000 KNB khóa

★0 tệ miễn phí tặng lễ bao,Thần trang cao cấp、La Phong tọa kỵ, tuyệt giới thần trang…

★Qùa đăng nhập,ngày thứ 2 nhận “Thánh quang thanh vũ ” tặng cấp 80,ngày 3 nhận“Hắc Vô Thường” tặng cấp 100,ngày 4 nhận “Danh hiệu Tuyệt Bản ” tặng cấp 120,Ngày 7 nhận “Tu Tiên Hồng Trang”,NẠP:
Tỷ lệ 1:1000, lần đầu cao nhất 11 lầnPHÚC LỢI:
Tích lũy nạp/ ngày inbox adm nhận.

★100~500 tệ, tặng 30%

★501~1000 tệ, tặng 50%

★1001~3000 tệ, tặng 80%

★3001~5000 tệ, tặng 100%

★5001~10000 tệ, tặng 150%

★10001~20000 tệ, tặng 180%

★20001~50000 tệ, tặng 240%

★ Trên 50000 tệ, tặng 300%


LINK DOWNLOAD: Đây
 
Top