• Người tạo chủ đề GameGiCungChoi
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 116
GameGiCungChoi

GameGiCungChoi

New member
DT2D

ĐÔNG TÀ 2D OPEN S41 PHONG THANH DƯƠNG
OPEN
: 19h – 05/08/2022
Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 12/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta2d
=> Link tải game: https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dongtataydoc #dongtamobile #dongtafreevip #gameprivate
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top