• Người tạo chủ đề vitdance123
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,016
V

vitdance123

New member
Link và full Quyền Admin cho người chơi:
Link đăng nhập: http://gametaydu.com/admin/login.php
Tài khoản: vipgame | pass: 123123123
Link Add KNB: http://gametaydu.com/admin/knb.php
Link Add Item: http://gametaydu.com/admin/sendmail.php
*P/s: các bạn làm theo đúng bước trên nhé. Nạp card ủng hộ để SV tồn tại.
-----------
List Item:
-Toái Phiến : 112203
- Vẫn Thiết : 112706
- Thú Huyết Sơ: 601601
- Hoang Thú Huyết: 601602
- 1 triệu exp: 221004
- Huyền Băng Thạch: 601701
100k: pet đậu (533117) + Lb siêu cấp (534322)
200k: Lễ bao giáng sinh (534108) + Lễ bao trị giá 1888 KNB (533074)+ Pet Tiểu Phi Long (621013)
300k: lễ bao truyền kỳ liên sv hạng 2 (535581) +
500k: lb truyền kỳ liên sv hạng 1 (535580) + Quà hạng 1 chạy dài (534277) + LB Lưu Quang siêu cấp (534275) + LB Lưu Quang cự hình (534274)+ Tổng tích điểm xếp hạng thứ 1 (535691)+ LB Chiến Đấu Phong Thần Đại Sư (534254)
1trieu: LB tiệc hoá trang(534258) + LB chí tôn đấu Phong Thần (534256)
534644 (LB phong linh bảo bảo)
533109 (LB thu vàng VIP)
Hộp Thời Trang Quốc Bảo (532011)
Đại lễ bao Thời Trang Ngạo Tuyết Lăng Sương
111031 đá cấp thần
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgametaydu.com%2Fadmin%2Flogin.php&h=ATO1_Xe7rX56HzyBXEXfVCX0cTyuJmE8R98eUv3XrWQT9VmT5hcyeE2t3jpWT62yaBIxtf8T5zrKtg5zvEeXcrkWSm2FJoQqvE-yvvYewOWV2lp50wOlLrKrlAOanI0zRRJKIgIfIBk&s=1&enc=AZP-8RHlnsxyK0oMRv-KSZDZTVhsrDCDGTGnD5cuSqijwUKhKcircYz6Bn4ejA40ICQt07lVccO0sHynRCvIpykvzLQpABCemojMlNCGaMCI6g
 
Top