• Người tạo chủ đề GameGiCungChoi
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 48
GameGiCungChoi

GameGiCungChoi

New member

Lôi Đình H5 Open S54 Thú Nhân Thống Lĩnh
Open
: 19h - 03/08/2022
Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 10/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/loidinhh5.michio
=> Link game: http://ld.michiogame.com

# Loidinhh5 # ldh5 #gameprivate #gamefreevip
 
Top