D

dattran01

New member+ Làm nhiệm vụ đầu tiên nhận 5000 Tiên Ngọc Và Cấp 100, Làm nhiệm vụ thứ 2 đến nhiệm vụ 80 mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 10000 Tiên Ngọc khóa, từ nhiệm vụ 80 - 90 mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 1000 Tiên Ngọc. Nhiệm vụ 120 đến 130 mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 10000 Tiên Ngọc. Để tránh tình trạng auto click.
+ Còn lại các nhiệm vụ nhận Bạc bạn sẽ nhận 200 Tiên Ngọc
+ Mở lại Tầm Bảo 50 lần và Chiêm Tinh 10 lần
+ Train quái sẽ nhận được từ 200 - 300 Tiên ngọc May mắn sẽ nhận được 800 - 1000 Tiên Ngọc.
- Quà Tặng Online 5.000 tiên ngọc và 10.000 tiên ngọc khóa 1 lần nhận. Online 90 phút sẽ nhận 10.000 tiên ngọc và 50.000 Tiên ngọc khóa
- Đăng nhập mỗi ngày nhận 5.000 tiên ngọc
- Offline nhận Tiên ngọc, Dành cho các bạn không có thời gian train quái ( tất nhiên sẽ không bằng train quái. )
Link download: TẠI ĐÂY
 

Bình luận bằng Facebook

Top