T

TruongTuanVan

New member
✨✨✨✨ GAMETHUSRO.COM ✨✨✨✨
✨✨✨✨ FREE FULL F10 ✨✨✨✨
✨ALPHATEST: 00h 21/03/2023
✨OPEN CHÍNH THỨC: 20h 26/03/2023

✨✨✨✨Thông Tin Máy Chủ✨✨✨✨

✨ Cấp Độ : 140 Eu-Asia.
✨ Item: D17
✨ Ghost: 0s
✨ Rate EXP/SP: ✗250
✨ Rate Drop: ✗10
✨ Rate Gold: ✗10
✨ Trade Gold:✗2
✨ Time: Full Time
✨ Giới Hạn: 10 Acc/PC 2 Acc Job/PC
✨ Nasun Max : 10
✨ Item Max: 12
✨ Buôn 3 Thành: Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
✨ Lv 105 Lên Được Thú F10
✨ Trade: Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng
✨CTC 20h30 T7 Hàng Tuần
✨PvP Tìm Top Cao Thủ Theo Hệ Str Int Hàng Tuần
✨ Tích Hợp : Auto Sửa Đồ
✨ Tích Hợp : Auto Train(Bot InGame)

✨✨✨✨Alchemy✨✨✨✨

✨BMM Thường1-->3 100%∷ 3-->Random
✨BMM Vip 1-->7 100%∷ 5--->Random
✨ Tỷ Lệ Mix Narun Max +10(1-7 100%) (6-8 50%) (8-10 20%)Cần BMM Thường Cấp 1

✨✨✨Hỗ Trợ Chính Thức✨✨✨

✨Level 1
✨FullGiftSilk
✨Set Som D13 Blue
✨Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
✨1000 Bình HP ✗ MP
✨50 DCN ✗ DCN TT
✨5M SP
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top