G

gameoline

New member
🌺🌺🌺 Gunbaby 🌸🌸🌸 Open Server Phiên Bản Huyền Thoại Cường Hóa .
➡ Thời Gian Open : 💎 18h30 ngày 18/11/2020 💎
🔥 Bình Ổn Giá Vật Phẩm .
⭐ Update Bán Vật Phẩm Không Khóa Nhận xu xxx ( chuẩn cày cuốc )
⭐ chiến đấu Nhận Xu - nhiệm vụ nhận Huân chương đổi ra Rương Event (vật phẩm Vip ) hoặt vật phẩm khác.
⚜ Gunbaby - Ra mắt ⭐ Gà Baby ⭐ Open ngày 18-11-2020 lúc 18h30.
----------
⚜ Top 1 Đến Top 16 Lực Chiến Nhận Ngay quà khủng.
💎 Top 1
⭐ SUPER-Búa Minotaure( không khóa )
⭐ S-Trăng Vàng( không Khóa )
⭐ Khiên Captain ( khóa )
⭐ Bao tay Venus +5 x3 ( không khóa )
⭐ Huân Chương x500
💎 Top 2
⭐ Super-Thương Cổ ( không khóa )
⭐ S-Trăng Vàng( không Khóa )
⭐ Bao tay Venus +5 x2 ( không khóa )
⭐ Huân Chương x500
💎 Top 3
⭐ SUPER-Boomerang ( không khóa )
⭐ S-Trăng Bạc ( không khóa )
⭐ Bao tay Venus +5 x1 ( không khóa )
⭐ Huân Chương x500
💎 Top 4 đến 8
⭐ WOW-Ná Thần ( không khóa )
⭐ S-Trăng Bạc ( không khóa )
⭐ Huân Chương x300
💎 Top 9 đến 16
⭐ WOW-Ná Thần ( không khóa )
⭐ S-Trăng Bạc ( không khóa )
💥 Chú ý : Thời Gian CHốt Top Lực Chiến ' Gà Baby ' Vào ngày 29-11 - Lúc 16h30.
Các Bạn mang đồ đầy đủ và F5 lại trước 16h30 để cập nhật trao quà Top.
➡ Thời Gian Open : 💎 18h30 ngày 18/11/2020 💎
🦋 Link game: https://Gunbaby.net
🦋 Link laucher: https://Gunbaby.net/Launcher.rar
🦋 Link group: https://www.facebook.com/groups/gunnyhaynhathiennay
🦋 Link FANPAGE : https://www.facebook.com/gunnylauhaynhathiennay2020
 
Top