• Người tạo chủ đề neymar
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 15,577
neymar

neymar

New member
- Hiện tại đang có 3 Bang Hội Đều Đã có Auto Kim yến
Trang Chủ : Volam1pc.net CẬP NHẬT MỚI

SỰ KIỆN
** Thứ 1 : TRI ÂN KHÁCH HÀNG CŨ VÀ TÂN THỦ CỰC VIP
•••••••• Vật Phẩm Ngẫu nhiên ••••••••
- Rương thần tài
- 50 xu
- Bắc đầu Quyển 3
- Bổ Thiên Thạch (Đại)
- Túi Máu
•Mốc 500 Nhận được:
+ 5 Trấn phái linh đơn
+ 5 trấn phái linh dược
+ 3 mặc nạ 1 cấp
+ 3 càn khôn Song tuyệt bội
+ 5 nhẫn càn khôn 30 ngày
+ 1 rương hạn chế max
• Mốc 1000 Nhận được
+ 10 Lệnh Bài Vinh dự Hoàng Kim ( 500 điểm )
+ 10 Cống nghiệp ( +5 điểm tiềm năng tối đa 50 cục )
+ Rương sự Kiện Tri Ân Ngẫu Nhiên ( rương mới chứa tất cả trong này mà mở random tỉ lệ bằng nhau )
( bên trong chứa vật phẩm quý : Ấn II , Ấn III , Ngựa SQ Chí tôn, FF3 , FF4 , Áo Vinh diệu Hoàn Mỹ , Giày Vinh diệu Hoàn mỹ)
•• 50xu = 1 sản phẩm – 5 KNB = max 1 sự kiện
--------------------------------------------------------------------------------------
** Thứ 2 •• •• Tân thủ mới •• ••
1. Hỗ trợ trang bị Bạch Kim +8 Max offtion không khóa có thể ép đc
2. Hỗ trợ giftcode BÀI VIẾT
CODE : tanthu02
• 2 nhẫn càng khôn 3 ngày ( khoá )
• Ngựa Lam Lân Kỹ Năng 1 Cấp ( khóa)
• 2 ruơng hạn chế thuờng ( khoá )
• 5 ttk ( khoá )
• 5 vlmt ( khoá )
• 1 phi phong 2 ( khóa )
• 1 Ngủ hành ấn 2 ( khóa
-----------------------------------------------------------------------------------------
** Thứ 3 : Chỉnh sửa 1 số hoạt động :
- Đội thắng viêm đế ( được 10 đỉnh tệ cho 1 acc )
- vược ải ( mỗi người nhận được 2 đỉnh tệ khi qua hết ải
- Boss độc cô thiên phong 100 đỉnh tệ cho 1 boss
✳THAM GIA GAME BẠN SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ
✅ Nhận ngay Miễn Phí Thiên Tứ +8
✅ Nhận ngay TS1 cấp 200 ( Vĩnh viển ở cấp 200 Không lên cấp nửa Không Trùng sinh )
✅ Nhận kĩ năng đến cấp 10 đến 120 ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận Miễn phí An Bang , Định quốc ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận Túi Máu Miễn Phí 10 túi mỗi ngày Tại Lễ Quan
✅ Nhận Ngựa Phi vân ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận đồ xanh OTP tự do ( tại NPC HT tân thủ )
✅ Nhận miến phí tiền vạn ( tại NPC HT tân thủ )
✅ Nhận Miễn phí lệnh bài các hoạt động tại ( NPC Lễ quan )
✅ Cày xu thường không khóa ở tất cả hoạt động ( Vược ải , Phong Lăng độ , Boss HK , Boss sát thủ , TK.
✅ BOSS Hoàng Kim sẽ xuất Hiện tại ba lăng huyện ở cổng 6h và 3h để anh em đỡ phải đi tìm .
=======================================
🔰 Hỗ trợ giftcode BÀI VIẾT

🌐 Trang Chủ : volam1pc.net
Fanpage : https://bitly.com.vn/k9tk4z
ĐĂNG KÝ NGAY: https://volam1pc.net/register/
Web: volam1pc.net
--------------------------------------------------------------
✳THAM GIA GAME BẠN SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ
✅ Nhận ngay Miễn Phí Thiên Tứ +8
✅ Nhận ngay TS1 cấp 200 ( Vĩnh viển ở cấp 200 Không lên cấp nửa Không Trùng sinh )
✅ Nhận kĩ năng đến cấp 10 đến 120 ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận Miễn phí An Bang , Định quốc ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận Túi Máu Miễn Phí 10 túi mỗi ngày Tại Lễ Quan
✅ Nhận Ngựa Phi vân ( Lệnh bài tân thủ )
✅ Nhận đồ xanh OTP tự do ( tại NPC HT tân thủ )
✅ Nhận miến phí tiền vạn ( tại NPC HT tân thủ )
✅ Nhận Miễn phí lệnh bài các hoạt động tại ( NPC Lễ quan )
✅ Cày xu thường không khóa ở tất cả hoạt động ( Vược ải , Phong Lăng độ , Boss HK , Boss sát thủ , TK.
✅ BOSS Hoàng Kim sẽ xuất Hiện tại ba lăng huyện ở cổng 6h và 3h để anh em đỡ phải đi tìm .
=======================================
🔰 Hỗ trợ giftcode BÀI VIẾT
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top