• Người tạo chủ đề eljkay1
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 819
E

eljkay1

New member
Thông Tin Sever Jod120.com Alphatest 20/04/2017 Open 23/4
► Port:15779
► Máy chủ vật lý với cấu hình khủng
**************************************
❥ Lever: 120
❥ Item D13 Ngoại Hình D13 Chuẩn
❥ Class: Asi vs Eu
❥ Rate EXP/SP : 100x.
❥ Rate EXP/SP Party: 150x
❥ Rate Drop x10.
❥ Rate Gold x20.
❥ Rate Alchemy 1>5 60% 6> 8 30% 8> ram dom
❥ Rate Mix Nasrun 1>3 80% 4>6 60% 6>8 30 % 8>random
❥ Lãi 34m/1 Chuyến 5* lever 120
❥ Drop Thẻ quân nhân tại AP
❥ Fix bỏ theo jod
❥ Fix skill hs đen Eu
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top