• Người tạo chủ đề volamvolam
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 7,055
V

volamvolam

New member
Khai Mở : Võ Lâm JX Huyền Thoại
Dành Cho Tất Cả AE Thích Cày Cuốc
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
Sơ Lượt về 1 số tính năng trong jxhuyenthoai.com
+ Tất cả các hoặt động đều có xu
+ Riêng Tống Kim . Bên thắng 20 xu , Thua 10 xu
+ Trùng Sinh 5 cấp 150 đc nhận 5000xu Thưởng
+ Dame Chuẫn VNG
+ 11 phái , Hoa Sơn xác xuất Bug Kiếm như VNG
► SEVER giới hạn 12 acc /1 Máy
► Khai Mở Máy Chủ Võ Lâm JX Huyền Thoại 19h00 ngày 25/11/2017
► Web: jxhuyenthoai.com
►FaceBook : https://www.facebook.com/kenhjxhuyenthoai/
►Tải Game : https://secufiles.com/9m5g/Patch_JXHT.rar
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hỗ Trợ Tân Thủ :
Tạo Nhân Vật Mới Sẽ Đạt Cấp Độ 190
1 Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật (khóa)
10 Hỗn Nguyên Linh Lộ (Vận Tiêu)
01 Bình Tiên Thảo Lộ 8h .
10 Kim Ô Lệnh
500 Vạn Lượng
1 Tín Vật Môn Phái
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
CODE TÂN THỦ các bạn nhập là :JXHUYENTHOAI
- Ngựa Sư Tử Trắng (7 Ngày)
- 10 Hỗn Nguyên Linh Lộ
- 5 Võ Lâm Mật Tịch + 5 Tẩy Tủy Kinh (khóa).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬VIP GIFTCODE─
Like Page + Bài Viết + Share bài viết
Bình luận Tag 5 người bạn sẽ chơi cùng vào bài viết bên dưới
Phần thưởng
1 Ngựa Hãn Huyết Long Câu (7 ngày) (Khóa)
1 Phi Phong Phệ Quang (7 ngày) (khóa)
1 Hoàng Kim Ấn 8 (7 Ngày) (Khóa)
1 Càn Khôn Sông Tuyệt Bội
20 Ngọc Trùng Luyện
Lưu ý : AE làm đủ các bước theo yêu cầu AD kiểm tra mới đc nhận VIP CODE.
Mỗi FaceBook làm đủ yêu cầu chỉ nhận đc VIP CODE duy nhất .
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
SV chú trọng vào HĐ tống kim pk có thể lấy điểm tích lũy đổi ra xu exp hay kv. Hệ Thống Đồ Cực Chuẩn và các FF mới cao cấp như Đại Thánh và Siêu Thần cũng sẽ được cập nhật.
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 
V

volamvolam

New member
Alphatest: 0h Ngày .17/11/2017
CloseTest: 18h Ngày ..25/11/2017
OpenBeTa : 19h Ngày .25/11/2017
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top