• Người tạo chủ đề kubin2016
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,645
K

kubin2016

New member
Thông báo Bảo trì reopen sever Big update Tính năng và hoạt động của sever như sau .
Nhân sỹ thân mến do số lượng gamer không như mong muốn và 1 số lỗi khó có thể khắc phục được nay BDH game quyết sẽ reopen sever big update lại tất cả các tính năng hoạt động của game như sau :
* Hoạt động vượt ải *
--- phần thưởng qua từng ải :
+ 200 triệu exp .
+ 10 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss tiểu nhíp trí trần :
+ 2 tỷ điểm exp .
+ 100 hộp quà event .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 10 tiền đồng không khóa .
* Hoạt động kiếm gia *
--- Phần thưởng khi qua mỗi ải :
+ 200 triệu exp .
+ 50 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 2 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss ải cuối .
+ 3 tỷ exp .
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 50 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Hoạt động Tống Kim *
--- Đạt điểm tích lũy từ 3 đến 5k điểm :
+ 800 triệu exp .
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 6 đến 9k điểm :
+ 1 tỷ 500 triệu exp .
+ 10 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 10 đến 29k điểm :
+ 3 tỷ exp .
+ 15 tiền đồng không khóa .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 200 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 30 đến 49k điểm :
+ 5 tỷ exp .
+ 40 tiền đồng không khóa .
+ 250 Hành Hiệp Lệnh
+ 300 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy trên 50k điểm :
+ 8 tỷ exp .
+ 80 tiền đồng không khóa .
+ 500 Hành Hiệp Lệnh
+ 500 hộp quà event .
* Hoạt động Đấu Ngưu *
Phần thưởng ngẫu nhiên khi nhặt rương các vật phẩm như sau :
+ Bạch hổ lệnh .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh/ Rương
+ Tiền đồng .
+ Điểm Exp Khủng .
+ Xích lân Lệnh .
+ nhất kỷ + càn khôn song tuyệt bội .
* Hoạt Động Phong lăng độ *
Phần thưởng khi tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh .
+ 1 tỷ exp .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 100 hộp quà event .
Phần thưởng khi xuống thuyền ( những thanh niên bơi thuyền sẽ không có )
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
* Hoạt động Viêm Đế *
Phần thưởng khi qua từng ải : 500tr Exp .
Phần thưởng cho tổ đội tiêu diệt boss cuối .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 300 hộp quà event .
* Hoạt động Tín sứ *
--- Lần 1 .
+ 1 tỷ điểm Exp .
+ 15 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Lần 2 .
+ 2 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Boss Sát thủ 90 *
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 Tiền đồng không khóa .
+ 20 vạn lượng .
* Boss Đại HKMP *
+ 20 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 1 Bạch hổ lệnh .
Và ngẫu nhiên các bảo rương BH XL ấn phi phong trang sức ....
+ Hổ trợ Tân Thủ Trùng Sinh 1 Cấp 150 1 Set Bạch Hổ Ấn 6 FF6 cho sự mất mát của anh em tâm huyết.
+ Ai nạp thẻ sẽ đc hoàn trả 200% giá trị nạp thẻ ( Trả bằng. xu ingame )
Chân thành xin lỗi anh em. Jx3Mien.com
 
Top