• Người tạo chủ đề davidkent
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 654
D

davidkent

New member
Trang chủ: jx3mien.com
Đăng Kí: http://jx3mien.com/quanly/#dang-ky-nhanh
Facebook https://www.facebook.com/Jx3Mien (tham gia nhận Gift code)
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Tên máy chủ : Phật Sơn - Cày xu mọi tính năng - Xu không khóa
Máy Chủ Giới Hạn : Không giới hạn.
Server chính thức open vào lúc 18:00 ngày 8/11/2017
Sever Đảm Bảo : Online Lâu dài, Đường truyền tốt phục vụ cho cả nước ngoài lẫn trong nước!
Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải. Tiền Vạn Có Thể Mua dc 90% Vật phẩm Sever. EXP lên nhanh từ 1 - 150 cấp! và giảm dần
Máy chủ đáp ứng được lượng người chơi lên đến: 10.000 tài khoản
Hệ thống bảo mật cao, Mua bán trung gian trao đổi item game dễ dàng giữa người chơi với nhau
Hệ thống Suport hỗ trợ nhiệt tình đã có 5 năm kinh nghiệm trọng việc Vận hành.
* Hoạt động vượt ải *
--- phần thưởng qua từng ải :
+ 200 triệu exp .
+ 10 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss tiểu nhíp trí trần :
+ 2 tỷ điểm exp .
+ 100 hộp quà event .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 10 tiền đồng không khóa .
* Hoạt động kiếm gia *
--- Phần thưởng khi qua mỗi ải :
+ 200 triệu exp .
+ 50 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 2 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss ải cuối .
+ 3 tỷ exp .
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 50 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Hoạt động Tống Kim *
--- Đạt điểm tích lũy từ 3 đến 5k điểm :
+ 800 triệu exp .
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 6 đến 9k điểm :
+ 1 tỷ 500 triệu exp .
+ 10 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 10 đến 29k điểm :
+ 3 tỷ exp .
+ 15 tiền đồng không khóa .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 200 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 30 đến 49k điểm :
+ 5 tỷ exp .
+ 40 tiền đồng không khóa .
+ 250 Hành Hiệp Lệnh
+ 300 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy trên 50k điểm :
+ 8 tỷ exp .
+ 80 tiền đồng không khóa .
+ 500 Hành Hiệp Lệnh
+ 500 hộp quà event .
* Hoạt động Đấu Ngưu *
Phần thưởng ngẫu nhiên khi nhặt rương các vật phẩm như sau :
+ Bạch hổ lệnh .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh/ Rương
+ Tiền đồng .
+ Điểm Exp Khủng .
+ Xích lân Lệnh .
+ nhất kỷ + càn khôn song tuyệt bội .
* Hoạt Động Phong lăng độ *
Phần thưởng khi tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh .
+ 1 tỷ exp .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 100 hộp quà event .
Phần thưởng khi xuống thuyền ( những thanh niên bơi thuyền sẽ không có )
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
* Hoạt động Viêm Đế *
Phần thưởng khi qua từng ải : 500tr Exp .
Phần thưởng cho tổ đội tiêu diệt boss cuối .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 300 hộp quà event .
* Hoạt động Tín sứ *
--- Lần 1 .
+ 1 tỷ điểm Exp .
+ 15 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Lần 2 .
+ 2 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Boss Sát thủ 90 *
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 Tiền đồng không khóa .
+ 20 vạn lượng .
* Boss Đại HKMP *
+ 20 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 1 Bạch hổ lệnh .
Và ngẫu nhiên các bảo rương BH XL ấn phi phong trang sức ....
+ Hổ trợ Tân Thủ Trùng Sinh 1 Cấp 150 1 Set Bạch Hổ Ấn 6 FF6 + Ngựa +1 Skil Vĩnh Viễn cho sự mất mát của anh em tâm huyết.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top