• Người tạo chủ đề VOLAMCHIEN.COM
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,178
V

VOLAMCHIEN.COM

New member
I.THÔNG TIN MÁY CHỦ
Trang Chủ: http://volamchien.com
Trang Chủ Máy Chủ CTC[Ngân Sơn]: http://volamchien.com/ctc.php
Trang Chủ Máy Chủ HKMP: http://hkmp.volamchien.com
Fanpage,hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamchienloan
Khai mở test thử nghiệm cùng lúc 2 máy chủ phiên bản Hoàng Kim Môn Phái(Đồ Kim Ô>) và phiên bản Công Thành Chiến(Đồ Xanh)
Tên máy chủ : Thái Sơn[HKMP] , Ngân Sơn[CTC]
Thời gian Test:
+ Máy chủ CTC: Từ ngày 19:00 ngày 17/4/2017
+ Máy chủ HKMP: Từ ngày 19:00 ngày 17/4/2017
Thời gian kết thúc Test: 18h 20/4/2017
Thời gian Open Beta:
+ Máy chủ Công Thành Chiến : Đua top lúc 19:00 ngày 20/4/2017
+ Máy chủ HKMP : Khai mở lúc 19:00 ngày 20/4/2017
I:/Cam kết từ BQT
● Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
●Không bán bất cứ gì trong game
● Phiên bản Linux 10 phái
● Hệ thống cửa hàng hoạt động thông minh , tiện sử dụng.
● Hệ thống boss Hoàng Kim Môn phái cực hấp dẩn - Rất nhiều vật phẩm giá trị.
● Hệ thống công thành thất đại thành thị hàng tuần.
II.Thông tin tính năng chính của Server :
– Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
– Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
– Tống Kim chuẩn VNG 100% .
– Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
– Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
– Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
– Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
– Công Thành Chiến theo thể thức “Thất Thành Đại Chiến” chuẩn VNG 100% .
– Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
– Chức năng Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .


 
Last edited:
V

VOLAMCHIEN.COM

New member
I.THÔNG TIN MÁY CHỦ
Trang Chủ: http://volamchien.com
Trang Chủ Máy Chủ CTC[Ngân Sơn]:http://volamchien.com/ctc.php
Trang Chủ Máy Chủ HKMP: http://hkmp.volamchien.com
Fanpage,hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamchienloan
Khai mở test thử nghiệm cùng lúc 2 máy chủ phiên bản Hoàng Kim Môn Phái(Đồ Kim Ô>) và phiên bản Công Thành Chiến(Đồ Xanh)
Tên máy chủ : Thái Sơn[HKMP] , Ngân Sơn[CTC]
Thời gian Test:
+ Máy chủ CTC: Từ ngày 19:00 ngày 17/4/2017
+ Máy chủ HKMP: Từ ngày 19:00 ngày 17/4/2017
Thời gian kết thúc Test: 18h 20/4/2017
Thời gian Open Beta:
+ Máy chủ Công Thành Chiến : Đua top lúc 19:00 ngày 20/4/2017
+ Máy chủ HKMP : Khai mở lúc 19:00 ngày 20/4/2017
I:/Cam kết từ BQT
● Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
●Không bán bất cứ gì trong game
● Phiên bản Linux 10 phái
● Hệ thống cửa hàng hoạt động thông minh , tiện sử dụng.
● Hệ thống boss Hoàng Kim Môn phái cực hấp dẩn - Rất nhiều vật phẩm giá trị.
● Hệ thống công thành thất đại thành thị hàng tuần.
II.Thông tin tính năng chính của Server :
– Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
– Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
– Tống Kim chuẩn VNG 100% .
– Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
– Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
– Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
– Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
– Công Thành Chiến theo thể thức “Thất Thành Đại Chiến” chuẩn VNG 100% .
– Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
– Chức năng Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top