• Người tạo chủ đề hoiucmotthoictc
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 345
H

hoiucmotthoictc

New member
💥💥GIỚI VÕ LÂM - CHÀO ĐÓN CỤM MÁY CHỦ MỚI💥Thời Gian Khai Mở Máy Chủ : 15h 22/10/2022💥
✨ 🌟 Máy Chủ JX Hoài Niệm 🌟✨
- Sever Đồ Xanh - Hiệp Cốt - Nhu Tình - An Bang - Hoàng Kim.
- Lộ Trình Game chậm.
- Hoạt động tính năng giữ nguyên bản thời 2005:
Vượt Ải - Thuyền PLD - Nhặt Quả HK - Nhặt Trống BH - Đấu Ngưu - Liên Đấu - LB Boss Sát Thủ - Loạn Chiến - Dã Tẩu - Câu Cá - CTC- Thiên Tử - Boss Đại HK - Boss Tiểu HK - Tống Kim...
💥TỔNG QUAN MÁY CHỦ💥
- Phiên_Bản_ Hệ Mộc Thân_Pháp.
- CÂN BẰNG MÔN PHÁI(Lượng dame phù hợp)
- Cam Kết Không Có Kỳ Trân Các
- Cấp độ cày chậm vừa phải phù hợp từng giai đoạn game
- Máy Chủ Chỉ Sử Dụng Tiền Vạn. Nói Không Với Tiền Đồng Và KNB
💥Các Thông Tin Cơ Bản Máy Chủ 💥
- Đẳng Câp 1
- Không Hỗ trợ vòng sáng, túi máu
- Hỗ trợ auto vlbs1.9
- Giới hạn 4 Account / 1 PC. 8 Account / 1 IP
- Giới hạn Bang Hội 80 nhân vật / Bang.
- Hỗ trợ Bang Hội Cho Team 10 Mem Trở Lên


💥💥GIỚI VÕ LÂM - CHÀO ĐÓN CỤM MÁY CHỦ MỚI💥💥
✨ 🌟 Máy Chủ JX Hoài Niệm 🌟✨
- Sever Đồ Xanh - Hiệp Cốt - Nhu Tình - An Bang - Hoàng Kim.
- Lộ Trình Game chậm.
- Hoạt động tính năng giữ nguyên bản thời 2005:
Vượt Ải - Thuyền PLD - Nhặt Quả HK - Nhặt Trống BH - Đấu Ngưu - Liên Đấu - LB Boss Sát Thủ - Loạn Chiến - Dã Tẩu - Câu Cá - CTC- Thiên Tử - Boss Đại HK - Boss Tiểu HK - Tống Kim...
💥TỔNG QUAN MÁY CHỦ💥
- Phiên_Bản_ Hệ Mộc Thân_Pháp.
- CÂN BẰNG MÔN PHÁI(Lượng dame phù hợp)
- SỰ XUẤT HIỆN :
- Cam Kết Không Có Kỳ Trân Các
- Cấp độ cày chậm vừa phải phù hợp từng giai đoạn game
- Máy Chủ Chỉ Sử Dụng Tiền Vạn. Nói Không Với Tiền Đồng Và KNB
💥Các Thông Tin Cơ Bản Máy Chủ 💥
- Đẳng Câp 1
- Không Hỗ trợ vòng sáng, túi máu
- Hỗ trợ auto vlbs1.9
- Giới hạn 4 Account / 1 PC. 8 Account / 1 IP
- Giới hạn Bang Hội 80 nhân vật / Bang.
- Hỗ trợ Bang Hội Cho Team 10 Mem Trở Lên
- Tham Gia Tại Đây : https://zalo.me/g/ppccgq518
BQL JX Hoài Niệm Kính Bút
Nối tiếp thành công Khai Phong ra mắt
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top