• Người tạo chủ đề SroLongVan
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 1,341
S

SroLongVan

New member
SEVER LẠC KHẮC SƠN - MÁP 90 ONLY ASIA
Alphatest:13H00' Ngày 18/9/2017
Open Beta: 13H00' Ngày 21/9/2017
IP BOT:103.92.24.194 |PORT: 15779
------------------------------------------------------
Trang Chủ: lackhacson.com

Diễn Đàn Facebook: https://www.facebook.com/groups/456081008118500/
Facebook GM: https://www.facebook.com/kieunu.ngoctrang

THÔNG TIN SERVER:


  • Max Level: 90
  • Skill: 90
  • Máp Lạc Khắc Sơn
  • Skill Max: 280
  • Rate Alchemy : Hệ Thống Ramdom
  • Rate Item:x2
  • Rate Gold:x2
  • Rate Job:x2,5
  • Rate Exp/SP:x7
  • Rate Exp/SP Patry:x5
Hệ Thống Giới Hạn:


  • Giới Hạn: 4 Account/1IP
  • Giới Hạn IP Quán Nét 1IP/20Acount
  • Giới Hạn Không Gacha
  • Giới Hạn 5H Xanh 1H Vàng
  • Giới Hạn Không Quái Nhóm
  • Giới Hạn Không Boss Hệ Thống
Hỗ Trợ Tân Thủ Khi Open Beta:


  • Sét Sun cấp 4 Full SM+TT
  • 1000 Bình HP/MP
  • 20 DCN
  • 20 Bùa Tức Thời
  • Pét 3 Ngày
  • 500k SP
Tổng Giải Thưởng Đua Tốp Sro Lạc Khắc Sơn:

  • Tốp 1: 1 Triệu VND + 2000Silk + 1 Vũ Khí Tùy Chọn D9 Thường +9 Full Chỉ Số 100%
  • Tốp 2: 700K VND 1500Silk 1 Vũ Khí Tùy Chọn D9 Thường +6 Full Chỉ Số 80%
  • Tốp 3: 500K VND 1000Silk 1 Vũ Khí Tùy Chọn D9 Thường +3 Full Chỉ Số 61%
  • Tốp 4: 1000Silk 1 X2 Hảo Hạng 1 Nasun +3
  • Tốp 5-10 Mỗi Tốp 700Silk + 1 Nasun +0
  • Tốp 11 - 20 Mỗi Tốp Khuyến Khích 300Silk & 20 Chát ALL
  • Lưu Ý: Mỗi IP Nhà Chỉ Nhận Được 1 Giải Lớn & 1 Giải Nhỏ
  • Lưu Ý: IP Quán Nét Sẽ Nhận Được 1 Giải Lớn + 2 Giải Nhỏ
 
Last edited:
S

SroLongVan

New member
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 
S

SroLongVan

New member
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
S

SroLongVan

New member
000000000000000000000000000000000000000000
 
S

SroLongVan

New member
00000000000000000000000000000000000
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top