• Người tạo chủ đề trutienkiem
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 880
T

trutienkiem

New member
Khai M? Máy Ch? ( Tình Ki?m)
14h Ch? Nh?t Ngày 19/3/2017
Chính Th?c Open


Ðang ký tài kho?n http://thienlongdenhat.com/register/thaianh2311
T?i game : http://thienlongdenhat.com/index
Fanpage: https://www.facebook.com/tldenhat/?fref=ts

Chính sách CAM K?T:
- Cam k?t sever t?n t?i trên 10 nam
- Sever lúc nào c?ng dông vui, d?i ngu qu?ng cáo ho?t dông liên t?c 24/24 nên mn yên cmn tâm di.

- Cam k?t h? tr? game th? m?i r?t nhi?u
- Cam k?t mi?n phí mãi mãi
- Cam k?t tu?n nào c?ng t? ch?c event, phù h?p v?i game th? y?u.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/18/17239786_1838208209766870_3641262810456687937_o.jpg


 
Top