• Người tạo chủ đề ngungucute
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 3,487
ngungucute

ngungucute

New member

I.Thông tin máy chủ.

Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.

II.Thời gian máy chủ.

Close Beta: 12h00 ngày 03/12/2017.
Open Beta: 19h00 ngày 10/12/2017.
Sự kiện môn phái đua cấp 150

III.Hỗ trợ Tân Thủ.

● Thăng cấp 80.
● Set Hoàng Kim Môn Phái Thanh Câu.
● 10 Vạn Lương.
● Thú Cưỡi 6x.
● 2 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt(8x2h,chết không mất).
● Thần hàn phù,thô địa phù sử dụng vô hạn.
● Túi máu hỗ trợ.
● Full Kỹ năng 90.
*Nhận phần thưởng theo cấp:
● Cấp 100: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Vân Lộc + 20 Vạn Lượng + 10 Hành Hiệp Lệnh.
● Cấp 120: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Thương Lang + 50 Vạn Lượng + 20 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi 8x(V.V).
● Cấp 150: ● Set Hoàng Kim Môn Phái Huyền Viên + 100 Vạn Lượng + 50 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Phi Vân (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 1.
● Cấp 180: ●Tữ Mảng Lệnh + 100 Vạn Lượng + 10 Hành Hiệp Lệnh + Thú Cưỡi Bôn Tiêu (30 Ngày) + Phi Phong Cấp 3.


IV: Tính năng và hoạt động.

1.Shop tiền vạn.
2.Shop chân nguyên đan.
3.Shop huyền tinh.
4.Shop hành hiệp lệnh.
5.Shop phúc duyên.
6.Boss hoàng kim đại.
7.Boss hoàng kim tiểu.
8.Võ Lâm minh chủ.
9.Thiên hạ đệ nhất bang.
10.Liên đấu tự do.
11.Tống kim
12.Dã Tẩu
13.Viêm đế
14.Vượt ải
15.Bậc thầy dung luyện
16.Sự kiên theo tháng (noel)
17.Auto Train VLBS - Auto PK VLBS.
18.Quả huy hoàng - hoàng kim.

V. Hình ảnh mô tả.

 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
1.Shop tiền vạn.
2.Shop chân nguyên đan.
3.Shop huyền tinh.
4.Shop hành hiệp lệnh.
5.Shop phúc duyên.
6.Boss hoàng kim đại.
7.Boss hoàng kim tiểu.
8.Võ Lâm minh chủ.
9.Thiên hạ đệ nhất bang.
10.Liên đấu tự do.
11.Tống kim
12.Dã Tẩu
13.Viêm đế
14.Vượt ải
15.Bậc thầy dung luyện
16.Sự kiên theo tháng (noel)
17.Auto Train VLBS - Auto PK VLBS.
18.Quả huy hoàng - hoàng kim.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Chúc mừng bạn nhận được Giftcode từ VÕ LÂM THIẾU HẠO.

Giftcode 1: msvyqshsR5tOFEZ8yV
Giftcode 2: lW5YkI5KuWUj4orNKq
Giftcode 3: X9d2JdQ2jjNjUvaIJc

Bạn sẽ được kích hoạt tại LỄ QUAN lúc 20h ngày 10/12/2017.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 
ngungucute

ngungucute

New member
Trang chủ: http://volamthieuhao.net/
Fanpage: http://fb.com/volamthieuhao
Giới Hạn: 3 Acc/PC
Chiếm đoạt bang hội: Thất Thành Đại Chiến
Trang bị: Thanh Câu - Vân Lộc - Thương Lang - Huyền Viên - Tữ Mảng - Kim Ô
Tiền Vạn: x2 VNG 2011
Vật phẩm: Không đi ngoài lề VNG.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top