• Người tạo chủ đề volamquangcaofree
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,211
V

volamquangcaofree

New member
• SV HIỆN ĐANG MỞ -KHÔNG ĐUA TOP
• Trang chủ : http://ctcfree.com/trangchu/
Đăng Ký : http://ctcfree.com/account/trang-chu.html
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI ĐÔNG NGƯỜI CHƠI.
• HIỆN ĐANG MỞ - THÔNG TIN MÁY CHỦ GIỚI HẠN 3ACC/PC - KHÔNG ĐUA TOP.
Gift CODE:
Like và chia sẻ bài viết + tag 10 bạn cùng chơi:
Phần Thưởng nhận đc khi chia sẻ:
1 Võ Lâm Mật Tịch
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Bạch Mã Lệnh( dùng để ép ngựa)
3 Tử Thủy Tinh
1 Mặt Nạ x2 Tống kim hàng ngày.
HỖ TRỢ TÂN THỦ
• Level 200
• 1 Món HKMP
• Đồ Xanh Opt Cao
• Ngựa Phi Vân
• 1 TDP
• 1 THP
• 1 Tử mẫu lệnh
• Mặt Nạ x2 điểm tk
GIỚI THIỆU 1 SỐ TÍNH NĂNG
•KHÔNG LAG,ROLLBACK,DUPE,HACK,*** GAME,MẤT ITEM.
•Hệ thống bày bán chuẩn Vinagame
•Hệ thống trang bị ( An bang-Định quốc-Nhu tình-Hiệp Cốt-Động sát-Hồng ảnh )
•Hệ thống post thông số trang bị lên mạng chuẩn Vinagame
•Hệ thống bảo vật chuẩn phiên bản vinagame mới đáng sử dụng
•Hệ thống chọn avatar người chơi chuẩn vinagame
•Hệ thống tứ thất thành thị và thôn lăng
•Hệ thống kết hôn phu thê chuẩn Vinagame
•Hệ thống kỹ năng 9x , 12x (Hoàn hảo chuẩn của phiên bản CTC)
•Hệ thống bang hội cực kỳ mới lạ (Thông báo trên bang , đổi tên , phát rủ lương )
•Hệ thống liên đấu đơn đấu , song đấu tính dame công bằng cho người chơi
•Hệ thống phục hồi trang bị tổn hại chuẩn vinagame
•Hệ thống tống kim (Sơ cấp , trung cấp , cao cấp chuẩn VNG)
● Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành , Chức Năng Bày Bán Thu Thuế Cho Bang Hội Chiếm Thành .
•Hệ thống bảng tính điểm tống kim tính chuẩn sát nhất
•Hệ thống lưu lại nhật ký hoạt động để game thủ dễ tham gia hoạt động
•Giới hạn 3Acc/máy

 
V

volamquangcaofree

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
upppppppppppppppppppppppppppuioioioioioioioioioioioioioioioioioio
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
• SV HIỆN ĐANG MỞ -KHÔNG ĐUA TOP
• Trang chủ : http://ctcfree.com/trangchu/
Đăng Ký : http://ctcfree.com/account/trang-chu.html
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI ĐÔNG NGƯỜI CHƠI.
• HIỆN ĐANG MỞ - THÔNG TIN MÁY CHỦ GIỚI HẠN 3ACC/PC - KHÔNG ĐUA TOP.
Gift CODE:
Like và chia sẻ bài viết + tag 10 bạn cùng chơi:
Phần Thưởng nhận đc khi chia sẻ:
1 Võ Lâm Mật Tịch
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Bạch Mã Lệnh( dùng để ép ngựa)
3 Tử Thủy Tinh
1 Mặt Nạ x2 Tống kim hàng ngày.
HỖ TRỢ TÂN THỦ
• Level 200
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
• SV HIỆN ĐANG MỞ -KHÔNG ĐUA TOP
• Trang chủ : http://ctcfree.com/trangchu/
Đăng Ký : http://ctcfree.com/account/trang-chu.html
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI ĐÔNG NGƯỜI CHƠI.
• HIỆN ĐANG MỞ - THÔNG TIN MÁY CHỦ GIỚI HẠN 3ACC/PC - KHÔNG ĐUA TOP.
Gift CODE:
Like và chia sẻ bài viết + tag 10 bạn cùng chơi:
Phần Thưởng nhận đc khi chia sẻ:
1 Võ Lâm Mật Tịch
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Bạch Mã Lệnh( dùng để ép ngựa)
3 Tử Thủy Tinh
1 Mặt Nạ x2 Tống kim hàng ngày.
HỖ TRỢ TÂN THỦ
• Level 200
• 1 Món HKMP
• Đồ Xanh Opt Cao
• Ngựa Phi Vân
• 1 TDP
• 1 THP
• 1 Tử mẫu lệnh
• Mặt Nạ x2 điểm tk
GIỚI THIỆU 1 SỐ TÍNH NĂNG
•KHÔNG LAG,ROLLBACK,DUPE,HACK,*** GAME,MẤT ITEM.
•Hệ thống bày bán chuẩn Vinagame
•Hệ thống trang bị ( An bang-Định quốc-Nhu tình-Hiệp Cốt-Động sát-Hồng ảnh )
•Hệ thống post thông số trang bị lên mạng chuẩn Vinagame
•Hệ thống bảo vật chuẩn phiên bản vinagame mới đáng sử dụng
•Hệ thống chọn avatar người chơi chuẩn vinagame
•Hệ thống tứ thất thành thị và thôn lăng
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
• Đồ Xanh Opt Cao
• Ngựa Phi Vân
• 1 TDP
• 1 THP
• 1 Tử mẫu lệnh
• Mặt Nạ x2 điểm tk
GIỚI THIỆU 1 SỐ TÍNH NĂNG
•KHÔNG LAG,ROLLBACK,DUPE,HACK,*** GAME,MẤT ITEM.
•Hệ thống bày bán chuẩn Vinagame
•Hệ thống trang bị ( An bang-Định quốc-Nhu tình-Hiệp Cốt-Động sát-Hồng ảnh )
•Hệ thống post thông số trang bị lên mạ
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
• SV HIỆN ĐANG MỞ -KHÔNG ĐUA TOP
• Trang chủ : http://ctcfree.com/trangchu/
Đăng Ký : http://ctcfree.com/account/trang-chu.html
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI ĐÔNG NGƯỜI CHƠI.
• HIỆN ĐANG MỞ - THÔNG TIN MÁY CHỦ GIỚI HẠN 3ACC/PC - KHÔNG ĐUA TOP.
Gift CODE:
Like và chia sẻ bài viết + tag 10 bạn cùng chơi:
Phần Thưởng nhận đc khi chia sẻ:
1 Võ Lâm Mật Tịch
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Bạch Mã Lệnh( dùng để ép ngựa)
3 Tử Thủy Tinh
1 Mặt Nạ x2 Tống kim hàng ngày.
 
volamfreeall

volamfreeall

New member
•Hệ thống trang bị ( An bang-Định quốc-Nhu tình-Hiệp Cốt-Động sát-Hồng ảnh )
•Hệ thống post thông số trang bị lên mạng chuẩn Vinagame
•Hệ thống bảo vật chuẩn phiên bản vinagame mới đáng sử dụng
•Hệ thống chọn avatar người chơi chuẩn vinagame
•Hệ thống tứ thất thành thị và thôn lăng
•Hệ thống kết hôn phu thê chuẩn Vinagame
•Hệ thống kỹ năng 9x , 12x (Hoàn hảo chuẩn của phiên bản CTC)
•Hệ thống bang hội cực kỳ mới lạ (Thông báo trên bang , đổi tên , phát rủ lương )
•Hệ thống liên đấu đơn đấu , song đấu tính dame công bằng cho người chơi
•Hệ thống phục hồi trang bị tổn hại chuẩn vinagame
•Hệ thống tống kim (Sơ cấp , trung cấp , cao cấp chuẩn VNG)
● Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành , Chức Năng Bày Bán Thu Thuế Cho Bang Hội Chiếm Thành .
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top