NgoaHoTangLong

NgoaHoTangLong

New member
✅Trang chủ: http://kiemthe209.com
✅Đăng ký: http://kiemthe209.com/taikhoan/dang-ky.html
✅Download: http://kiemthe209.com/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-game.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⚜⚜⚜Khai Mở Máy Chủ Mới⚜⚜⚜
👉 Máy chủ: 𝐓𝐫𝐮𝐲 𝐓ì𝐦 𝐕ậ𝐭 𝐁á𝐨
👉 Phiên bản 𝐂𝐡𝐮ẩ𝐧 𝟐𝟎𝟎𝟗 (từ 𝐚-𝐳)
👉 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐂𝐡í𝐧𝐡 𝐓𝐡ứ𝐜: Lúc 09h09' 𝐍𝐠à𝐲 03-05-𝟐𝟎𝟐𝟏
👉 Cam kết chỉ 1 máy chủ cài cuốc dài lâu (𝐕ĩ𝐧𝐡 𝐯𝐢ễ𝐧).
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁 Hỗ Trợ Tân Thủ: (Quà sơ nhập)
🎉 Hỗ trợ Level (Cấp 70)
🎉 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (7 ngày)
🎉 1 Rương trang bị (50)
🎉 1 Rương vũ khí (50)
🎉 3 Túi da chồn
🎉 1 Mã bài (Táo Hồng Mã)
🎉 1 Mã bài (Ô Truy)
🎉 1 Mật tịch (Sơ) Kinh Công
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁 GiftCode Tân Thủ: KIEMTHE209.COM
🎉 3 Huyền Tinh (cấp 5)
🎉 50 vạn bạc khóa
🎉 5 Vạn đồng khóa
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁 GiftCode Chia Sẻ: (inbox)
🎉 1 Huyền Tinh có vết nứt (cấp 9)
🎉 1 Bổ Tu Lệnh
🎉 1 Túi 24 ô Phi Phượng
🎉 30 Vạn đồng khóa
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁 Quà Bồi Thường (Delay Open)
🎉 3 Huyền Tinh có vết nứt (Cấp 5)
🎉 1 Huyền Tinh có vết nứt (Cấp 9)
🎉 1 Bổ Tu Lệnh
🎉 1 Túi 24 ô Phi Phượng
🎉 50 vạn bạc khóa
🎉 10 Vạn đồng khóa
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⚠ Giới hạn Cấp độ và Boss thế giới theo từng giai đoạn
⚠ Giới hạn mua Tinh hoạt bằng uy danh và tích lũy nạp
⚠ Giới hạn Tống kim 3 acc/IP, chống kéo xe và boss điểm
🎁 Khuyến mãi 100% mệnh giá nạp 30 ngày kể từ ngày Open
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top