K

kiemthe214

New member

Bang hội tranh đoạt chiến phần thưởng cực kỳ hấp dẫn như sau.
Thời gian bắt đầu từ: 20/03/2021
Đối tượng: Toàn bộ nhân sỹ máy chủ Nam Kiếm
Phân định cao thấp bằng điểm công trạng
Lưu ý: Sau khi tranh đoạt xong cần phải nhận thưởng ngay tại quan lãnh thổ, nếu để đến trận tiếp theo mà chưa nhận coi như mất thưởng trước đó.
Top 1.
01 Huyền Tinh cấp 10.
2000 Tiền Du Long.
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
Top 2.
01 Huyền Tinh cấp 10.
1800 Tiền Du Long.
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
Top 3.
01 Huyền Tinh cấp 10.
1500 Tiền Du Long.
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
Top 4~10.
01 Huyền Tinh cấp 10.
1000 Tiền Du Long.
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
Top 11 trở đi.
01 Huyền Tinh cấp 9.
500 Tiền Du Long.

-------------------------------------------------------
Trang chủ: http://kiemthechinhtong.net/
FB: (8) Kiếm Thế Chính Tông - Phiên Bản 2009 | Facebook
Nhóm: (8) Chính Tông Hội - Bản 2009 | Facebook
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top