T

tanlam

New member
BQT Xin Thông Báo:
KIẾM THẾ 1 PHIÊN BẢN ĐỜI ĐẦU 2009
SỐNG LẠI KÝ ỨC VỚI 12 MÔN PHÁI KIẾM THẾ 1
---------------------------------
KHÔNG PHÁI TIÊU DAO - KHÔNG CÓ CỔ MỘ
NGUYÊN BẢN DUY NHẤT CHỈ CÓ TẠI KIẾM THẾ HUYNH ĐỆ
KIẾM THẾ HUYNH ĐỆ - CÀY CUỐC LÊN ĐỒ - KIẾM THẾ FREE

Alphatest: 10h00 Thứ 3 ngày 23/05/2017
Open : 10h thứ 7 ngày 27/05/2017.
Server
% Cày cuốc
Trang Chủ: http://kiemthehuynhde.tk
Thông tin máy chủ:
Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthehuynhde.tk/
Tải game: http://kiemthehuynhde.tk/camnang/caidat/

Event Share & Like Phần Thưởng: 1 Huyền Tinh 9(Khóa).
Bước 1: Share tường nhà chế độ công khai, Kèm ảnh Phần Thưởng BHTDC.
Bước 2: Tag 5 bạn bè, cmt Tên Nhân Vật.
Vd: Tan Lam Chi Tới Thành Lê Nghĩa Trọng Công Le Nhut Nam
Tên Nhân Vật: HuynhĐệ.
Phần thưởng sẽ phát sau ngày open.
----------------------------------------------
HỆ THỐNG INGAME CHUẨN BẢN 2009 :
- Không chân nguyên, không đồng hành, không thánh linh.
- Không phái Cổ Mộ - không phái Tiêu Dao
- Hệ thống item tại server sử dụng hệ thống trang bị 2009.
- Hệ thống phi phong giới hạn đến Vô Song chuẩn bản 2009.
- Hệ thống thú cưỡi chỉ có ngựa nguyên bản.
- Hệ thống map phụ bản, nhiệm vụ chuẩn bản 2009.
- Hệ thống Boss thế giới chuẩn VNG 2009.
CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG:
Bao Vạn Đồng:
10 Lần liên tiếp nhận : 1 Huyền Tinh 5
20 Lần liên tiếp nhận : 2 Huyền Tinh 5
30 Lần liên tiếp nhận : 1 Huyền Tinh 6
40 Lần liên tiếp nhận : 2 Huyền Tinh 6
50 Lần liên tiếp nhận : 2 Huyền Tinh 7
Bạch Hổ Đường 2 trận/ngày:
Boss thủ lĩnh tầng 1: random Huyền Tinh 4, 5, 6, Lệnh bài BHD sơ.
Boss thủ lĩnh tầng 2: random Huyền Tinh 4, 5, 6, Lệnh bài BHD trung.
Boss thủ lĩnh tầng 1: random Huyền Tinh 4, 5, 6, 7, Lệnh bài BHD cao.
Qua ải 1: 3 Huyền Tinh 5 + 5tr kinh nghiệm + 5 vạn bạc, bạc khóa.
Qua ải 2: 3 Huyền Tinh 6 + 5tr kinh nghiệm + 5 vạn bạc, bạc khóa.
Qua ải 3: 2 Huyền Tinh 7 + 5tr kinh nghiệm + 5 vạn bạc, bạc khóa.
Tống Kim 4 trận/ngày(11h-13h-21h-23h):
Trảm người sẽ nhận được ngay trong túi 250 đồng/mạng(lưu ý code chống post mạng).
Tích lũy 1k-2999 : 3 Huyền Tinh 6 + 10tr kinh nghiệm + 5 vạn bạc khóa, đồng khóa.
Tích lũy 3k-4999 : 2 Huyền Tinh 7 + 10tr kinh nghiệm + 10 vạn bạc khóa, đồng khóa.
Tích lũy 5k-6999 : 3 Huyền Tinh 7 + 10tr kinh nghiệm + 20 vạn bạc khóa + 15 đồng khóa.
Tích lũy 7k-9999 : 1 Huyền Tinh 8 + 10tr kinh nghiệm + 20 vạn bạc khóa + 15 đồng khóa.
Tích lũy 10K : 2 Huyền Tinh 8 + 1 Huyền Tinh 7 + 10tr kinh nghiệm + 20 vạn bạc khóa + 15 đồng khóa.
Tiêu Dao Cốc cấp 80(2 trận/ngày):
Qua ải: 1 Huyền Tinh 6 + 1tr kinh nghiệm + 1v bạc khóa, đồng khóa.
Giết Quái: random Huyền Tinh 3, 4, 5, 6 + Nguyên Liệu.
Khiên Chiến Boss(Võ Lâm Cao Thủ):
Boss 55(không khóa): random Huyền Tinh 4, 5, 6 + Vũ Khí boss.
Boss 75(không khóa): random Huyền Tinh 5, 6, 7 + Vũ Khí boss.
Boss 95(không khóa): random Huyền Tinh 5, 6, 7, 8 + Giầy Bạch Ngân.
Kinh nghiệm + bạc sau khi trảm boss.
Khiêu Chiến Tần Thủy Hoàng(Không khóa) mở khi 10x:
Trảm Boss: random Huyền Tinh 7, 8, 9, 10 + Hòa Thị Ngọc.
Đấu Trường Loạn Phía(Thứ 3 & 6):
Vào bán kết: 10 vạn đồng + 1 Huyền Tinh 8.
Tân Nhân Vương: 20 vạn đồng + 2 Huyền Tinh 8.
Nhận cờ TNV: Exp tăng nhanh mỗi giây.
Chạy cờ nhận rương môn phái.
Phó Bản Quân Doanh(Loại bỏ 2 phó bản phức tạp chỉ còn Bác Man Sơn - Hoạt động cấp 90) 3 lần/ngày.
Hoàn Thành NV: 2 Huyền Tinh/Lần.
Nhiệm Vụ Thương Hội(1 tuần/lần).
Bước 10: 5 Huyền Tinh 6.
Bước 20: 2 Huyền Tinh 7.
Bước 30: 2 Huyền Tinh 8.
Bước 40: 1 Huyền Tinh 9 + 50 vạn bạc, bạc khóa.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ(thứ 7-cn).
Trảm boss: random Huyền Tình 3, 4, 5, 6.
Trảm soái: random Huyền Tinh 5, 6, 7, 8.
Tích lũy: Đổi rương tdlt(Nguyên Liệu).
Bang Hội Tranh Đoạt Chiến:
Bang Hội vô địch: Nhẫn 1 kỹ năng tự chọn.
Bang Hội còn lại: 4 Huyền Tinh 9.
 
Top