T

tanlam

New member
BQT Xin Thông Báo:
♜ Open : 09h ngày 28/05/2017.
♜ Thông tin máy chủ:
♛ Trang Chủ: http://kiemthetest.zapto.org.
♛ Đăng Ký:http:http://kiemthetest.zapto.org/dangky/.
☞ Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthehuynhde.tk/.
☞Tải game: http://kiemthetest.zapto.org/camnang/caidat/.
☞Tỉ lệ thẻ nạp: 10k=10v đồng.
♜HỔ TRỢ TÂN THỦ:
- lv 89 + set 50 +8
- 20 vạn đồng vs đồng khóa
ĐẶC BIỆT: ƯU ĐÃI KHI NẠP 200K NHẬN ĐƯỢC 200VẠN ĐỒNG VÀ SET 8X 4% +8
☝Server % Cày cuốc
KIẾM THẾ 1 PHIÊN BẢN ĐỜI ĐẦU 2009 GIỬ CẤP 89
SỐNG LẠI KÝ ỨC VỚI 12 MÔN PHÁI KIẾM THẾ 1
KIẾM THẾ HUYNH ĐỆ - CÀY CUỐC LÊN ĐỒ - KIẾM THẾ
FREE
ĐỒ TỰ CHẾ ĐẶC BIỆT KHÔNG BÁN HUYỀN TINH. HUYỀN
TINH CHỈ CÓ KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG.
CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG THAM KHẢO Ở CẨM NANG TRANG
CHỦ HOẶC BÀI VIẾT TRÊN PAGE
⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱
► Lịch bảo trì mở cấp và các hoạt động.
► 5h ngày 02/06 Bảo trì mở cấp 99.
☢☢ ⚜⚜⚠⚠Từ ngày 03/06 - 03h ngày 10/06 Đua top tài phú, cấp.(Mỗi nhân vật chỉ được nhận top 1 lần).
► Mở Bang Hội Tranh Đoạt Chiến cấp 90:
► Đăng Ký Bắt đầu từ ngày: 31/05 - 01/06(ai không có tên sẽ không được tham gia).
► BHTDC: thời gian 20h-22h/ngày(2 trận).
Chú Ý: Trong thời gian các bang hội tranh đoạt chiến với nhau sẽ bỏ trận tống kim 21h thay vào đó là trận bang hội tranh đoạt chiến giữa các bang cho đến khi giải đấu kết thúc.
► Mở phó bản quân doanh bác man sơn cấp 90.
Phần Thưởng Top:
Tài phú: 1.Vũ khí tầng lăng 2 tự chọn
top 2 100 Hòa Thị Ngọc.
top 3 50 Hòa Thị Ngọc.
Top Cấp:1 50 Hòa Thị Ngọc.
Top 2: 30 Hòa Thị Ngọc.
Top 3: 20 Hòa Thị Ngọc.
4-10 : 10 Hòa Thị Ngọc.

 
T

tanlam

New member
BQT Xin Thông Báo:
♜ Open : 09h ngày 28/05/2017.
♜ Thông tin máy chủ:
♛ Trang Chủ: http://kiemthetest.zapto.org.
♛ Đăng Ký:http:http://kiemthetest.zapto.org/dangky/.
☞ Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthehuynhde.tk/.
☞Tải game: http://kiemthetest.zapto.org/camnang/caidat/.
☞Tỉ lệ thẻ nạp: 10k=10v đồng.
♜HỔ TRỢ TÂN THỦ:
- lv 89 + set 50 +8
- 20 vạn đồng vs đồng khóa
ĐẶC BIỆT: ƯU ĐÃI KHI NẠP 200K NHẬN ĐƯỢC 200VẠN ĐỒNG VÀ SET 8X 4% +8
☝Server % Cày cuốc
KIẾM THẾ 1 PHIÊN BẢN ĐỜI ĐẦU 2009 GIỬ CẤP 89
SỐNG LẠI KÝ ỨC VỚI 12 MÔN PHÁI KIẾM THẾ 1
KIẾM THẾ HUYNH ĐỆ - CÀY CUỐC LÊN ĐỒ - KIẾM THẾ
FREE
ĐỒ TỰ CHẾ ĐẶC BIỆT KHÔNG BÁN HUYỀN TINH. HUYỀN
TINH CHỈ CÓ KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG.
CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG THAM KHẢO Ở CẨM NANG TRANG
CHỦ HOẶC BÀI VIẾT TRÊN PAGE
⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱⊰ ⊱
► Lịch bảo trì mở cấp và các hoạt động.
► 5h ngày 02/06 Bảo trì mở cấp 99.
☢☢ ⚜⚜⚠⚠Từ ngày 03/06 - 03h ngày 10/06 Đua top tài phú, cấp.(Mỗi nhân vật chỉ được nhận top 1 lần).
► Mở Bang Hội Tranh Đoạt Chiến cấp 90:
► Đăng Ký Bắt đầu từ ngày: 31/05 - 01/06(ai không có tên sẽ không được tham gia).
► BHTDC: thời gian 20h-22h/ngày(2 trận).
Chú Ý: Trong thời gian các bang hội tranh đoạt chiến với nhau sẽ bỏ trận tống kim 21h thay vào đó là trận bang hội tranh đoạt chiến giữa các bang cho đến khi giải đấu kết thúc.
► Mở phó bản quân doanh bác man sơn cấp 90.
Phần Thưởng Top:
Tài phú: 1.Vũ khí tầng lăng 2 tự chọn
top 2 100 Hòa Thị Ngọc.
top 3 50 Hòa Thị Ngọc.
Top Cấp:1 50 Hòa Thị Ngọc.
Top 2: 30 Hòa Thị Ngọc.
Top 3: 20 Hòa Thị Ngọc.
4-10 : 10 Hòa Thị Ngọc.

up
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top