K

kiemthelocphat68

New member
Trang chủ : kiemthelocphat.net
Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

Kiếm Thế Chuẩn 2009
Alphatest : 12h00 23/11
Open Chính Thức : 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Trang chủ : kiemthelocphat.net
Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

Kiếm Thế Chuẩn 2009
Alphatest : 12h00 23/11
Open Chính Thức : 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Trang chủ : kiemthelocphat.net
Fanpage : fb.com/kiemthelocphat68

Kiếm Thế Chuẩn 2009
Alphatest : 12h00 23/11
Open Chính Thức : 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
AlphaTest 12h00 23/11
OpenBeta 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
AlphaTest 12h00 23/11
OpenBeta 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Kiếm Thế Lộc Phát, Phiến Bản 2009, Cày Cuốc Chậm, Không Hút Máu
AlphaTest 12h00 23/11
OpenBeta 11h00 25/11
 
K

kiemthelocphat68

New member
Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
Đã có thể tải game, anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
anh em download chuẩn bị 23/11 vào test game nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
còn vài giờ nữa là alphatest, anh em chuẩn bị trải nghiệm nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
12h hôm nay mở alphatest mọi người vào trải nghiệm nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
server test rất đông vui anh em vào trải nghiệm nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
Ngày mai 11h Thứ 7 25/11 server sẽ open chính thức các bạn ủng hộ server nhé
 
K

kiemthelocphat68

New member
Anh em tải game chuẩn bị chiến nào
 
K

kiemthelocphat68

New member
sắp open rồi anh em chuẩn bị chiến thôi ạ
 
K

kiemthelocphat68

New member
Tăng cấp hỗ trợ Tân Thủ lv 52.
Cấp trung bình ở server hiện tại là 55 56
Anh em chơi sau 1 ngày không sợ thọt nhé
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top