• Người tạo chủ đề kiemthepvk
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 1,169
K

kiemthepvk

New member
Website: http://pvk.zapto.org/kiemthe/
Hỗ trợ Tân Thủ
 • Nhận hỗ trợ tại Lâm An Phủ
 • Cấp 130
 • Set Truyền Thuyết + 4 và Vũ Khí Môn Phái + 16
 • 3 Túi 24 ô + Vô hạn Truyến Tống phù vĩnh viễn
 • 2000 Tiền Du Long - 500 vạn Đồng/Bạc khóa
 • 200 Hòa Thị Bích
 • Ấn và Mặt nạ cấp 1
 • Thú cưỡi Hỏa Kì Lân vĩnh viễn có Di Hình Hoán Ảnh
 • 5000 Ngũ hành hồn thạch làm nhiệm vụ 110
 • 2 đồng hành 5 kĩ năng
Thông tin máy chủ
 • EXP rate 120000
 • Trùng Sinh 500 Lần
 • Cải Lão Hoàn Đồng 10 lần
 • Hải tặc, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Tống Kim nhận đồng, bạc và vật phẩm
 • Giao thông mỹ nữ giữa Chiến Trường Tống Kim
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ thứ 6,7 và chủ nhật
 • Hệ Thống Kinh Mạch
 • Event Tết Trung Thu
 • Event Rương Thần Bí Phượng Tường
 • Lửa trại vui vẻ hằng ngày
 • Ghép Trang Bị từ mảnh ghép - Chuẩn cày cuốc
 • Vũ Khí Thần Sa - sức mạnh vô song
 • Kĩ Năng 150 - 180 bá đạo
 • Thăng Tiên - Nhập Ma
 • Hệ thống Siêu Boss
 • Hệ thống Thần Thú - Già Lam Kinh
 • Chân Nguyên - Thánh Linh - Ngoại Trang cao cấp
Cách nhận GiftCode - mọi người chơi đều có
Mở Túi Tân Thủ để nhận GiftCode
Phần thưởng GiftCode
 • 300 Tần Lăng Hòa Thị Bích
 • 1 Đồng Hành Bảo Ngọc 6 Skills
 • 5.000 Danh Bổ Lệnh
 • 500 Rương mảnh ghép

  Giao Thông Mỹ Nữ giữa Tống Kim nhận Đồng + DBL
  Hệ Thống Kinh Mạch
  Thăng Tiên - Nhập Ma
  Hệ Thống Boss
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top