T

thanmakiem

New member
Kiếm Thế Thần Ma, Máy Chủ "Chí Tôn PK"
- Máy chủ vừa vào đã phi phong Chí Tôn, max là Vô Song chuẩn 2009
- Hỗ trợ thêm cho Tân Thủ vào sau 8 ngày, 2000 Danh Bổ Lệnh, 1000 điểm TDC, 300 Chân Nguyên, 60 Thánh Linh, 3500 tiền Du Long.
- Sever Tống Kim hiện tại 40 - 40.
Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/dddrgy702
Facebook: https://www.facebook.com/kiemthethanma
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top