• Người tạo chủ đề NhanVT
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 843
N

NhanVT

New member

Tân Thủ nhận cấp 60, bộ trang bị 6x 4% +8, thú cưỡi Di Hình, 3 Túi 15 ô, 10 Tiên Thảo Lộ, 100 Vạn Bạc khóa, mặt nạ và danh hiệu Tân Thủ.
Mở cấp 79 sau 3 ngày mở máy chủ.
Cập nhật vinh dự thứ 2, 4, 6 lúc 22:00.
Tống Kim 11:00, 17:00, 21:00.
Boss 09:30, 15:30, 19:30, 22:30.
Bạch Hổ Đường giải lao 07:30-08:30, 18:30-21:30
Tiêu Dao Cốc 02:00 - 23:00

Trang chủ: http://kiemthe.prigame.net/
Tài khoản: http://id.prigame.net/
Tải game: http://down.prigame.net/KT2.6.rar

GiftCode click nhận tại trang tài khoản
http://id.prigame.net/hotevents?
 
Top