• Người tạo chủ đề kiemthe89
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 4,302
K

kiemthe89

New member
- Trang chủ: kiemthe89.net
- Fanpage: facebook.com/kiemthe89.net/
- Groupface: facebook.com/groups/908554972510486/


Hỗ trợ tân thủ:
- Lên thẳng cấp 119

- Bộ trang bị & vật phẩm cực khủng
- Hệ thống hỗ trợ tân thủ cực thông minh, phần thưởng tăng lên hằng ngày, không sợ bị "thọt"
(xem chi tiết: kiemthe89.net/tintuc/ho_tro_tan_thu_longmon.html )

- Tổ chức "event share facebook" nhận quà khủng hằng ngày
( xem chi tiết: fb/nguyenhuuloc.kt89 )


Nội dung nổi bật:
- Giới hạn cấp độ tối đa 119
- Giới hạn account/máy tính vào tống kim
- Giới hạn trang bị bạch ngân
- Không bán huyền tinh SLL trên kỳ trân các
- Có tính năng hỗ trợ cho người chơi ít thời gian
- Hoạt động phong phú đa dạng, đơn giản, dễ hiểu
- Không event sự kiện rườm rà, mất cân bằng
- Dame môn phái được cân bằng
- Hạn chế tối đa lỗi - bug - hack - cheat

Event share số may mắn hằng ngày !!!!
( xem chi tiết: fb/nguyenhuuloc.kt89 )
( Phần thưởng cực hấp dẫn )

- Một máy chủ được duy trì lâu dài, không ngại ra nhiều server gây loãng - nãn


 
Last edited:
K

kiemthe89

New member
upppppppppppppppppppppppppppppp
 
K

kiemthe89

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
K

kiemthe89

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
K

kiemthe89

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppp
 
K

kiemthe89

New member
4444444444444444444444444444444444
 
K

kiemthe89

New member
55555555555555555555555555555555555555555555
 
K

kiemthe89

New member
lennnnnnnnnnn topppppppppppppppppppppppp
 
K

kiemthe89

New member
up lên top nào mọi người
 
K

kiemthe89

New member

- Trang chủ: kiemthe89.net
- Fanpage: facebook.com/kiemthe89.net/
- Groupface: facebook.com/groups/908554972510486/

Hỗ trợ tân thủ:
- Lên thẳng cấp 119
- Bộ trang bị & vật phẩm cực khủng
- Hệ thống hỗ trợ tân thủ cực thông minh, phần thưởng tăng lên hằng ngày, không sợ bị "thọt"
(xem chi tiết: kiemthe89.net/tintuc/ho_tro_tan_thu_longmon.html )

Nội dung nổi bật:

- Giới hạn cấp độ tối đa 119
- Giới hạn account/máy tính vào tống kim
- Giới hạn trang bị bạch ngân
- Không bán huyền tinh SLL trên kỳ trân các
- Có tính năng hỗ trợ cho người chơi ít thời gian
- Hoạt động phong phú đa dạng, đơn giản, dễ hiểu
- Không event sự kiện rườm rà, mất cân bằng
- Dame môn phái được cân bằng
- Hạn chế tối đa lỗi - bug - hack - cheat 
K

kiemthe89

New member
top nào mọi người ytutyuytuytuyrtuytuytu
 
K

kiemthe89

New member
123123wqewqewqewqewqewqe3434434
 
K

kiemthe89

New member
123123123qwerwqrqwer345435435435
 
K

kiemthe89

New member
123213213213213werewrtewrewrewrwe545554555555555
 
K

kiemthe89

New member
123213213213213werewrtewrewrewrwe545554555555555
 
K

kiemthe89

New member
wqewqewqewqe123213213213213werewrtewrewrewrwe545554555555555
 
K

kiemthe89

New member
wqewqewqewqe123213213213213werewrtewrewrewrwe545554555555555
 
K

kiemthe89

New member
up lên top sssssssssssssssssssssssssssssssss
 
K

kiemthe89

New member
lên top 123445678 lên top 123445678 lên top 123445678
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top