KiemTheHaiTac

KiemTheHaiTac

New member
KIẾM THẾ HẢI TẶC - Chuẩn 2009
 • Chỉ cần cày là Full Mốc nạp
Trang chủ: www.kiemthehaitac.com
Đăng Ký: http://kiemthehaitac.com/dang-ky.html
Facebook
: KIẾM THẾ HẢI TẶC
Tân thủ: Cấp 100
Hỗ trợ: Bộ trang bị CẤP 10 +12, Vật phẩm tân thủ
Hoạt động:
 • Phần Thưởng Ngày, Tuần, Tháng
 • Tống Kim, BHĐ, Tiêu Dao Cốc, Thương Hội, Quân Doanh nhận đồng thường, mốc nạ
 • Map Train nhận đồng thường
 • Tích Lũy số trận Tống Kim
 • Tinh Lực Hoạt Lục tham gia hoạt động nhận
 • Công Thành Chiến
 • Tranh đoạt lãnh thổ
 • Thi Đấu Ngũ Hành
 • Thi Đấu Môn Phái
 • Liên Đấu
 • Tần Thủy Hoàng Tần Lăng
 • Boss Võ lâm cao Thủ
 • Nv Hải Tặc, Nv BVĐThi Đấu Ngũ Hành


Liên Đấu


Mua lại hoạt động miễn phí


Sự kiện diễn ra liên tục và hấp dẫn
Trang chủ: www.kiemthehaitac.com
Đăng Ký: http://kiemthehaitac.com/dang-ky.html
Facebook - Nhóm mua bán - trao đổi - Giao lưu
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top