M

mrtuan210

New member
Open Server mới - Nga My Phiên bản Trấn phái 2022
Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/
✅ AlphaTest: 10h ngày 04/08/2022
✅ OpenBeta: 10h ngày 07/08/2022
✅CÀY LÀ CÓ - CHƠI LÀ MÊ!!!
 • - Train quái nhận đồng tại các MAP 115
 • - Hoạt động Nhặt bảo rương, Nhặt quả Hoàng Kim.
 • - Free kích hoạt tính năng Hầu Vương và Thú Cưng
 • - Chức năng Công thành chiến hấp dẫn diễn ra hàng tuần
 • - Sự kiện PK Liên Server tổ chức vào chủ nhật hàng tuần
 • - Các sự kiện cày cuốc giá trị cáo
 • - Phiên bản hấp dẫn CÀY LÀ CÓ - CHƠI LÀ MÊ

✅ Đua top OPEN BETA: Từ ngày 07/08 - 21/08/2022
 • -Top 1: Nhận 10 ức đồng
 • -Top 2: Nhận 07 ức đồng
 • -Top 3: Nhận 05 ức đồng
 • -Top 4-10: Nhận 02 ức đồng
✅ Code chung:
 • - Nhận 3000 chiến thần
 • - Nhận thú cưỡi Du Long cấp 10
✅ Code Like Share: tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share
 • - Nhận 02 Rương pháp bảo Trấn phái
 • - Nhận 02 Rương vũ khí thần sau 4 dòng
 • - Kích hoạt full kỹ năng F1
 • - Nhận set Trang bị cuối "Trang bị Trấn Phái"
 • ....v...vvv

.
 
Last edited:
Top