L

lingntt

New memberAlphatest Openbeta
Từ 17h00 Chủ Nhật ngày 28.06.2020 Từ 18h00 Thứ 6 Ngày 03.07.2020

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Level 90

 • Sét đồ tân thủ 8x + 10

 • 3 túi 15 ô

 • 1 Ngựa Xích Thố Cấp 60

 • 1 Vô hạn truyền tốn phù 7d

 • 500v Bạc khóa

 • 50v Đồng khóa

Phiên bản 2009 nguyên thủy VNG

1. Tống Kim :

 • Mốc 3-5k điểm: 20v bạc,1v đồng khóa,1 HT6, 1tr Exp, 5 NL mỗi loại
 • Mốc 5-10k điểm:50v bạc, 3v đồng khóa,2 HT7,5tr Exp, 10 NL mỗi loại, 1 bản đồ VHC
 • Mốc >10k điểm: 100v bạc,5v đồng khóa, 1 HT8,10tr Exp,20 NL mỗi loại, 1 bản đồ VHC

2. Bách Bảo Rương (Quay Sò) :
 • Rương Cao Quý giới hạn mỗi tuần 25 rương , và mở random huyền tinh 8,9,10
 • Tỉ lệ quay sò 1 - 6 sao ( Tỉ lệ thấp )

3. Tinh/Hoạt Lực :
 • Tiểu 15 bình / ngày
 • Trung 10 bình / ngày
 • Đại 5 bình/ ngày

4. Tiêu Dao Cốc :
 • Qua ải nhận: 5v bạc khóa, 5k đồng khóa,3 NL event,1 HT 6, 30Tiền du long, 1tr Exp

5. Quân Doanh :
 • HT 6 7 8, Tinh hoạt lực ( đại )

6. Hải Tặc :
 • Danh bổ lệnh

7. Thương Hội :
 • Đang update

8. Tranh Đoạt Lãnh Thổ :
 • Quan ấn lãnh thổ , HT 4 5 6 , Rương TDLT

9. Bạch Hổ Đường :
 • 2 HT 6 , 100 Tiền Du Long , 2 NL Event , 1v đồng khóa , 2tr Exp

10. Du Long :
 • Khiêu chiến 100 lần / ngày
 • Trứng du long 10 quả/ ngày


Server giới hạn Tống kim 21h - có các trận đua top Tống kim 21h với phần thưởng hấp dẫn
BHD, TDC, Loạn phái chuẩn 2009
Boss Tần thủy hoàng
Boss Tam kỳ lân
Giới hạn Lever không lo thọt cấp

Chân thành kính báo tới quý vị đồng đạo nhanh chóng tham gia server
 
Last edited:
Top