B

bocanhcung

New member
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]THÔNG TIN MÁY CHỦ[/FONT]
[FONT=&quot]Trang Chủ : kiemthebatdiet.com[/FONT]
[FONT=&quot]Diễn Đàn : diendan.kiemthebatdiet.com[/FONT]
[FONT=&quot]Fanpgae : facebook.com/kiemthebatdiet[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ĐẶC TRƯNG MÁY CHỦ[/FONT]
[FONT=&quot]Tại map 115 Mông Cổ Vương Đình trian quái nhận được 20 đồng thường + 20 đồng khóa /1 NPC + 10 Linh hồn thánh linh[/FONT]
[FONT=&quot]Các map 115 còn lại trian quái nhận được 20 đồng khóa /1 NPC[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]KĨ NĂNG SKILL 150 - 180 - 200 CÂN BẰNG , PK CỰC ĐỈNH[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]HỆ THỐNG KINH MẠCH - KIẾM THẾ BẤT DIỆT[/FONT]
[FONT=&quot]Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mĩ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.[/FONT]
[FONT=&quot]Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi Kiếm Thế Bất Diệt cùng hệ thống Kì Kinh Bát Mạch xuất hiện..[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]HỆ THỐNG TRANG BỊ HOÀN TOÀN BẰNG DANH VỌNG[/FONT]
[FONT=&quot]Đến với Tiền Trang Kiếm Thế Bất Diệt các bạn chỉ cần tham gia hoạt động nhận danh vọng sẽ sở hữu được set trang bị cực khủng.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]KÌ TRÂN CÁC - Đồng khóa như đồng thường[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống đồng khóa sử dụng như đồng thường sẽ giúp các nhân sĩ nâng cấp trang bị 1 cách nhanh chóng[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]LOẠN CHIẾN MÔN PHÁI 20H TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6[/FONT]
[FONT=&quot]Loạn chiến tính năng tuy không mới nhưng chắc chắn sẽ làm hài lòng các nhân sĩ có tham vọng độc chiếm võ lâm.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]NHIỆM VỤ THƯƠNG HỘI PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN[/FONT]
[FONT=&quot]Thương hội nhiệm vụ 1 tuần 1 lần hoàn thành các bạn sẽ nhận được: 50v đồng thường + 100v đồng khóa.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]HỆ THỐNG BOSS ĐA DẠNG - PHONG PHÚ[/FONT]
[FONT=&quot]Đến với Kiếm Thế Bất Diệt các bạn sẽ được trải nhiệm hệ thống boss vô cùng phong phú phần thưởng rất đa dạng. nhưng song song với đó các bạn phải đủ bản lĩnh mới có thể tiêu diệt và mang vật phẩm về cho bản thân.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]MẬT TỊCH GIÀ LAM KINH[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]TỐNG KIM NHẬN ĐỒNG THƯỜNG[/FONT]
[FONT=&quot]Với các mốc thưởng khác nhau các bạn có thể nhận được các phần thưởng rất lớn sau mỗi trận tống kim.[/FONT]
[FONT=&quot]3000 Điểm : 2 vạn đồng thường + 5v đồng khóa + 1000 vạn bạc + 4 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng TB + 5 Danh vọng Ấn + 2 Kim Nguyên Bảo .[/FONT]
[FONT=&quot]5000 Điểm : 5 vạn đồng thường + 10v đồng khóa + 2000 vạn bạc + 10 tỷ exp + 10 Rương Danh Vọng TB + 10Danh vọng Ấn + 1 Huyền Tinh 11(khóa) + 4 Kim Nguyên Bảo[/FONT]
[FONT=&quot]10000 Điểm : 10 vạn đồng thường + 15v đồng khóa + 3000 vạn bạc + 20 tỷ exp + 15 Rương Danh Vọng TB + 15 Danh vọng Ấn + 1 Huyền Tinh 12(khóa) + 8 Kim Nguyên Bảo[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]BẠCH HỔ ĐƯỜNG[/FONT]
[FONT=&quot]- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần BHD[/FONT]
[FONT=&quot]- Qua 1 ải thành công nhận được 1 vạn đồng thường + 2v đồng khóa + 3 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng TB[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]TIÊU DAO CỐC[/FONT]
[FONT=&quot]- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần TDC[/FONT]
[FONT=&quot]- Qua 1 ải thành công nhận được 500 triệu exp + 50 vạn bạc thường + 50 vạn bạc khóa + 5000 đồng khóa[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]NHIỆM VỤ HẢI TẶC[/FONT]
[FONT=&quot]- Mỗi nhân vật mỗi ngày săn được 6 con hải tặc[/FONT]
[FONT=&quot]- Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 5 Danh Bổ Lệnh và 5 tỷ exp +100 vạn bạc.[/FONT]
 
B

bocanhcung

New member
ĐẶC TRƯNG MÁY CHỦ
Tại map 115 Mông Cổ Vương Đình trian quái nhận được 20 đồng thường + 20 đồng khóa /1 NPC + 10 Linh hồn thánh linh
Các map 115 còn lại trian quái nhận được 20 đồng khóa /1 NPC
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG TRANG BỊ HOÀN TOÀN BẰNG DANH VỌNG
Đến với Tiền Trang Kiếm Thế Bất Diệt các bạn chỉ cần tham gia hoạt động nhận danh vọng sẽ sở hữu được set trang bị cực khủng.
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG BOSS ĐA DẠNG - PHONG PHÚ
Đến với Kiếm Thế Bất Diệt các bạn sẽ được trải nhiệm hệ thống boss vô cùng phong phú phần thưởng rất đa dạng. nhưng song song với đó các bạn phải đủ bản lĩnh mới có thể tiêu diệt và mang vật phẩm về cho bản thân.
 
B

bocanhcung

New member
TỐNG KIM NHẬN ĐỒNG THƯỜNG
Với các mốc thưởng khác nhau các bạn có thể nhận được các phần thưởng rất lớn sau mỗi trận tống kim.
3000 Điểm : 2 vạn đồng thường + 5v đồng khóa + 1000 vạn bạc + 4 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng TB + 5 Danh vọng Ấn + 2 Kim Nguyên Bảo .
5000 Điểm : 5 vạn đồng thường + 10v đồng khóa + 2000 vạn bạc + 10 tỷ exp + 10 Rương Danh Vọng TB + 10Danh vọng Ấn + 1 Huyền Tinh 11(khóa) + 4 Kim Nguyên Bảo
10000 Điểm : 10 vạn đồng thường + 15v đồng khóa + 3000 vạn bạc + 20 tỷ exp + 15 Rương Danh Vọng TB + 15 Danh vọng Ấn + 1 Huyền Tinh 12(khóa) + 8 Kim Nguyên Bảo
 
B

bocanhcung

New member
BẠCH HỔ ĐƯỜNG
- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần BHD
- Qua 1 ải thành công nhận được 1 vạn đồng thường + 2v đồng khóa + 3 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng TB
 
B

bocanhcung

New member
TIÊU DAO CỐC
- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần TDC
- Qua 1 ải thành công nhận được 500 triệu exp + 50 vạn bạc thường + 50 vạn bạc khóa + 5000 đồng khóa
 
B

bocanhcung

New member
NHIỆM VỤ HẢI TẶC
- Mỗi nhân vật mỗi ngày săn được 6 con hải tặc
- Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 5 Danh Bổ Lệnh và 5 tỷ exp +100 vạn bạc.
 
B

bocanhcung

New member
ĐẶC TRƯNG MÁY CHỦ
Tại map 115 Mông Cổ Vương Đình trian quái nhận được 20 đồng thường + 20 đồng khóa /1 NPC + 10 Linh hồn thánh linh
Các map 115 còn lại trian quái nhận được 20 đồng khóa /1 NPC
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG KINH MẠCH - KIẾM THẾ BẤT DIỆT
Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mĩ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi Kiếm Thế Bất Diệt cùng hệ thống Kì Kinh Bát Mạch xuất hiện..
 
B

bocanhcung

New member
Kĩ năng skill 150 - 180 - 200 cân bằng , pk cực đỉnh
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG KINH MẠCH - KIẾM THẾ BẤT DIỆT
Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mĩ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi Kiếm Thế Bất Diệt cùng hệ thống Kì Kinh Bát Mạch xuất hiện..
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG TRANG BỊ HOÀN TOÀN BẰNG DANH VỌNG
Đến với Tiền Trang Kiếm Thế Bất Diệt các bạn chỉ cần tham gia hoạt động nhận danh vọng sẽ sở hữu được set trang bị cực khủng.
 
B

bocanhcung

New member
KÌ TRÂN CÁC - Đồng khóa như đồng thường
Hệ thống đồng khóa sử dụng như đồng thường sẽ giúp các nhân sĩ nâng cấp trang bị 1 cách nhanh chóng
 
B

bocanhcung

New member
Tuyệt thế võ học 180 & 200


- Với hệ thống chiêu thức mới đa dạng , nhân sĩ có thể thỏa sức thi triển những tuyệt kĩ trấn phái bổn môn để phân tài cao thấp cùng các bằng hữu võ lâm .


- Mỗi môn phái có những kĩ năng thượng thừa đặc trưng. Đây là điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục đích vang danh thiên hạ của các nhân sĩ sớm thành hiện thực.
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG BOSS ĐA DẠNG - PHONG PHÚ
Đến với Kiếm Thế Bất Diệt các bạn sẽ được trải nhiệm hệ thống boss vô cùng phong phú phần thưởng rất đa dạng. nhưng song song với đó các bạn phải đủ bản lĩnh mới có thể tiêu diệt và mang vật phẩm về cho bản thân.
 
B

bocanhcung

New member
BẠCH HỔ ĐƯỜNG
- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần BHD
- Qua 1 ải thành công nhận được 1 vạn đồng thường + 2v đồng khóa + 3 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng TB
 
B

bocanhcung

New member
ĐẶC TRƯNG MÁY CHỦ
Tại map 115 Mông Cổ Vương Đình trian quái nhận được 20 đồng thường + 20 đồng khóa /1 NPC + 10 Linh hồn thánh linh
Các map 115 còn lại trian quái nhận được 20 đồng khóa /1 NPC
 
B

bocanhcung

New member
Kĩ năng skill 150 - 180 - 200 cân bằng , pk cực đỉnh
 
B

bocanhcung

New member
HỆ THỐNG KINH MẠCH - KIẾM THẾ BẤT DIỆT
Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mĩ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi Kiếm Thế Bất Diệt cùng hệ thống Kì Kinh Bát Mạch xuất hiện..
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top