tunguyentn

tunguyentn

New member
SRO Kỷ Niệm
► Map 120 Asian & Eu FREE SILK
► Trang Chủ: http://kyniemsro.com/
► IP : 222.255.214.83 Port 15779
► Groub :https://www.facebook.com/groups/2500760543520539
► Số Điện Thoại Admin: 0325868321 - Tú Nguyễn
►Map 120 Asian & Eu
► Alphatest 26/10 20hh00
► OpenBeta 22/1/2022 13h00 Thứ Bẩy
►Giải thưởng đua top
TOP 1 : 5000 SILK Đua Top Asian or Eu
TOP 2 : 4000 SILK Đua Top Asian or Eu
TOP 3 : 3000 SILK Đua Top Asian or Eu
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 SILK
►Thông Báo
Đua Top Job Lần Thứ 1 Của Kỷ Niệm MAP 120 D13 OPEN 22/1 13H00 Thứ Bẩy
Giải thưởng đua top job Từ Ngày 22/1 >>> 22/2/2022
TOP 1 : 150M GOLD + Job VIP
TOP 2 : 130M GOLD + Kim Long Kì VIp + Job VIP
TOP 3 : 100M GOLD + Kim Long Kì VIp + Job VIP
►Trade Yêu Cầu Cấp Độ 7 Lv 105 Trở Lên
►Hunter Yêu Cầu Cấp Độ 6 Lv 105 Trở Lên
►Thief Yêu Cầu Cấp Độ 5 Lv 105 Trở Lên
►Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
►Khoá toàn bộ hệ thống Q và cuộn giấy exp
►Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►( Mob lăng mộ chuyển sang Sơn tặc trại 96>>98)
► Mob 111>120 Jupiter Được Di Chuyển Qua Map Samakanr
►- Item :D13 Som Sun & D12 ( Hiệu Ứng D15 Siêu Cấp)
►- Sever Không Giới Hạn Giờ Chơi
►- Giới hạn 10acc/PC, 30 acc/IP, 2 acc Job/PC
►- Ghost 0s
►- Mastery 360
►- Ko bug pill , sử dụng máu tím 25%
►- Nasun max + 10(Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
►- Drop SOM SUN D13:Map 111>120
►- Drop Sun D12:Map 111>120
►- Rate exp x100, Drop x5
►- Rate Gold x2
►- Quái nhóm, hệ thống mob cuối Jupiter Drop Som 111>120 sẽ được di chuyển sang samarkand
►- Rate alchemy : random ( max 14 đã 2+)
►- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% | 4->5: 80% | 5->6: 30% | 6->7: 20% | 7->8 10% : ? 9 >>>> random
- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop, Buff VIP ( Bán Tại Shop )
- Buôn 4 thành TA -> Đôn Hoàng -> Hoà điền -> Smakhanr Hàng đặc Biệt ở Trên Di Chỉ vào khung giờ (11h>11h30 - 20h>20h30)
Chú ý
GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Lever 101 lên được thú thồ hàng F10
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 101 Mới Đăng Ký Được Job
ko drop máu tím, bán shop máu tím 25%
►Khoá buôn đêm 1h-8h
►Lưu ý :NPC Shop giữa thành Trường An
►Open :Khởi tạo nhân vật: Set som +5 VK D10 + 12
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
Mốc Nạp Thẻ Nhận quà
500K - Nhận Buff VIP Nasun 25% +5
1TR - Nhận Buff VIP 5% + Nasun 25% +7 + Quà Của GM
2TR - Nhận Buff VIP 10% + Nasun 25% +10 + Quà Của GM
MOMO SDT:0325868321
ATM Banking
Chủ TK : Nguyễn Quốc Tú
STK : 1130113398888, MB Bank,Chi Nhánh Thái Nguyên
 
Last edited:
Top