• Người tạo chủ đề TruongMyHau
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 111
TruongMyHau

TruongMyHau

New member

Lôi Đình H5 Open S57 Chân Vân Đại Đế
Open
: 19h – 21/09/2022
Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 28/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/loidinhh5.michio
Link game: http://ld.michiogame.com
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top