T

truongducvuhuy

New member
Link tải game : https://id.muwar-ss6.vn/ Open 18h00 Ngày 08/08/2022. Sever đầu đã hoạt động được 5 tháng , Nay Reset toàn bộ và làm mới lại Sever ạ 😁😁😁 Mong các đại ca Ủng Hộ. ⭐Danh Hiệu và Quân Hàm nâng miễn phí trang trí cho đẹp ạ 😁 ⭐Sever reset 1 lần = 10 Point . điểm exp cao reset nhanh ạ . với hướng chơi lâu dài . đi Event reset nhanh. ⭐Sever 2 và 3 treo 3 Acc/1PC Full Event. ⭐Sever 4 Event sự kiện Chiến Trường Thần Ma 2h 1 lần Win được Ngọc Full. treo 1Acc/1PC. ⭐Bãi Barack và Aslan train Wcoin .. Đi Huyết Lâu và Quảng Trường Quỷ Train WCoin và Ngọc CusTom + Ngọc các loại. ⭐Hỗn Nguyên Lâu Drop Trang bị Custom Mới. ⭐Boss Vàng xuất hiện 1 lần 2 Map Davias và Loren.⭐
 
Top