• Người tạo chủ đề nghia503271
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 84
N

nghia503271

New member
  • Like share trên grop quảng cáo nhận ,10m khi open để lại tk + hình ảnh
Trang chủ: http://srotinhae.net/
Download: https://drive.google.com/file/d/11I8mWMqX2zJj93x36ZuAn0PPtZoHTUSF/view?usp=sharing
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/139346716623211/?ref=share
Thông Tin Chung
Alphatest:.. /04/2021
Open chính thức: 13h 1/5/2021
THÔNG TIN SERVER
- SRO MAP100 only asia ip: 103.125.191.88
- Skill : 100
- Map : 100
- Exp/Sp Rate: x30
- Party Exp/SP : x35
- Time :6h xanh 1h vàng
- Drop item thường : x5
- Gold drop : x3
- Skill Max : 100
Giải Top
Top 1 100m + 1tile Top 1 +NS 5
Top 2 80m + 1 tile top 2 +NS 4
Top 3 60m + 1 tile top 3 +NS 3
Giải 4-10 40m
- Rate Alchemy : 1>3 100% 3-4 50% 4-5 40% 5-6 30% 6-7 20% 7-8 10% 8-9 5% 9-10 1%
- Rate Narun : 1-5 100% 5-6 5% (có BMM cap1)
Hỗ Trợ Open
1 sét D8 som full Blue
9999999k silk
- Goi han: 5 acc/1IP
- Ghost 10s
- Cấm log tool duới mọi hình thức
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top