zaqwsx2022

zaqwsx2022

New member
👑 MÁY CHỦ : CHIẾN THẦN NEW
👑 OPEN 13h 19/11/2022 ⚜ Mục Đăng Ký Tại Trong Game
👉 L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Pag Nhận 500k WCIONC
👉 Sau khi chia sẻ bạn chụp lại đã chia sẻ bao nhiêu nhóm để adm duyệt kích WCIONC
👉 Săn boss mệt nghỉ sever đáng giải trí
===========================================
👑 MÁY CHỦ : CHIẾN THẦN NEW 🔔 LINK TẢI : drive.google.com/file/d/1XOlLDr-S8Nw7Cp9m6y5xhVSGBmXZwQTX/view?usp=sharing
🔔 Fanpage: https://www.facebook.com/MuFreeCustom888/
📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 50k Pont
👉 Master Max 2000
✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change ( F8 Menu Game Hướng Dẫn )
✔Giới Hạn Reset: 30 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,) ✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản
✔ 1 Giết quái nhận 3 WCIONC
✔ 1 Giết Boss Vàng 3k WCIONC - Giết 1 Boss Lớn Nhận 8k WCIONC - Kundun medusa selupal ...
--------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 cấp 2
⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6 _______________________________________________________________________
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"
🔧 Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto
🔧 Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
🔧 Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
🔧 F5 - tắt bật rank hiệu
🔧 F6 F7 - tắt bật aiti lag
🔧 F8 Bật Menu game 🔧 F10 camera - F12 ẩn game
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top