• Người tạo chủ đề TLBBVNn
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,051
T

TLBBVNn

New member
Máy chủ Đồ Long
——–✭✭✭✭✭———
𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑
- Lever Max: 119
- Giới Hạn 2 account/ 1Pc
- Miễn phí Chế 9x
- Miễn phí Bảo Thạch (Cấp 6)
- Miễn phí Long Văn
- Miễn phí Võ Hồn
- Miễn phí Bá Vương Lệnh
- Miễn phí Thần Khí 107
- Hệ Thống Boss Vip Đặc Sắc.
- Tiền tệ sử dụng: Điểm Tặng, Vàng, Kim Nguyên Bảo.
- Hệ thống Thời Trang, Thú Cưỡi, Trân Thú đa dạng.
- Ngọc thời trang.
- Hệ thống máy chủ mạnh, đường truyển ổn định, bảo mật cao.
——–✭✭✭✭✭———
Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087532441994
Gourp Giao Lưu: https://www.facebook.com/groups/482864790542719/
Đăng Ký: https://goeco.link/cleyb
Trang Chủ: https://goeco.link/cleyb
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top