G

gmvietvuongkiem

New member
Máy chủ mới chuẩn 2009 đã khai mở 11h ngày 14.01.2023, "Việt Vương Kiếm" rủ ngay bằng hữu tham gia vì máy chủ vẫn còn giới hạn đẳng cấp 99 chờ bạn chinh phục.
------------------------
Hỗ trợ Tân Thủ: code VIETVUONGKIEM
-Thăng Cấp 90
-Túi Trang Bị 9x (Loại 4% – Cường hóa +10)
-3 túi 18 Ô
-Vô hạn truyền tống phù
-Lệnh bài uy danh giang hồ
-Lệnh bài mở rộng rương 1 2 3
-Thức ăn tháng
-Dây cương thần bí (Chọn Ngựa)
-Kỹ năng khinh công lv 20
-Kỹ năng sống (F8) cấp 80
Code Tân Thủ
-2 Huyền Tinh 8
-300 vạn đồng khóa
-300 vạn bạc khóa
-1000 tiền Du Long
ĐẶC BIỆT: Báo Danh Nhận Code hàng tuần, tháng khi máy chủ đã mở.
---------------------
Website: https://bom.so/UPzidM
Nhóm zalo: https://bom.so/du2hQT
Hội quán trao đổi FB: https://bom.so/bcryR3
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top