• Người tạo chủ đề VOLAMTB
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 4,068
V

VOLAMTB

New member


Thông báo Võ Lâm Truyền Kỳ Tranh Bá:
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
Miễn phí nhận đến 5000 xu, nhận trang bị, vật phẩm, ngựa... free
Khuyến mãi 700% thẻ nạp
Trang chủ: http://tranhba.com


Tính năng Game :
- Hệ thống trang bị : Trang bị xanh , Trang bị tím (huyền tinh) , An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Hoàng Kim Môn Phái .
- Hệ thống khảm nạm trang bị Huyền Tinh, ép đồ Phổ chuẩn 100% VNG
- Hệ thống chế tạo nâng cấp trang bị Bạch Kim chuẩn 100% VNG
- Hệ thống chế tạo An Bang Hoàn Mỹ chuẩn 100% VNG
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame .
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100%.
- Liên Đấu theo thể thức "Đơn Đấu Tự Do" chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Boss Tiểu - Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .
- Cập nhật tính năng "Phong Hỏa Liên Thành" chuẩn 100% VNG .
- Hệ thống nhận thưởng theo cấp tại NPC Tân Thủ . Giúp cho việc cày cấp thêm hứng thú hơn .

Những tính năng vốn có :

1. Khảm nạm trang bị Huyền Tinh chuẩn 100% VNG
2. Chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái chuẩn 100% VNGTrang chủ : http://tranhba.com
Fanpage : http://facebook.com/volamtranhba

Thân!
Tranh Bá Truyền Kỳ
 
Last edited:
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Thông báo Võ Lâm Truyền Kỳ Tranh Bá:
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
Miễn phí nhận đến 5000 xu, nhận trang bị, vật phẩm, ngựa... free
Khuyến mãi 700% thẻ nạp
Trang chủ: http://tranhba.com
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
 
V

VOLAMTB

New member
Thông báo Võ Lâm Truyền Kỳ Tranh Bá:
Tranh Bá chính thức chuyển sang chế độ free
Miễn phí nhận đến 5000 xu, nhận trang bị, vật phẩm, ngựa... free
Khuyến mãi 700% thẻ nạp
Trang chủ: http://tranhba.com
 
Top