tlbbcsnew

tlbbcsnew

New member

Thiên Long Vũ Long Môn Kính Chào
🤝 Server : vu long mon S0 Sắp Ra Mắt Tất Cả Bằng Hữu
⏰ Mỡ Test : Vào Lúc 14h Thứ 3 Ngày 21/09

⏰ Chính Thức Open : Vào Lúc 19h Thứ Tư Ngày 22/09
💎 Thể Loại Chuyển Sinh 2.9 Chuyển Sinh Không Giới Hạn
🎁Đua Tóp Nhận Thưởng Vào Lúc : Vào Lúc 19h Thứ Tư Ngày 22/09
🎁Kết Thúc Tóp Vào Lúc 19h Thứ Tư Ngày 29/09
👉Tóp 1 :3m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 6k
👉Tóp 2 :2m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 4k
👉Tóp 3 :1m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 2k
🔰 Trang Chủ : vulongmon.com
🔰 Linkdowload :https://drive.google.com/file/d/1Xbwu579qYKBWvZH0AC6x8zTAXm0R-5gB/view?usp=sharing
🔰 Hỗ Trợ :https://www.facebook.com/Thiên-Long-Vũ-Long-Môn-101018925662741
🎁 Đua Tóp Tài Phú :Vào Lúc 19h Thứ Tư Ngày 22/09
🎁 Kết Thúc Tóp : Vào Lúc 20h Thứ Tư Ngày 29/09
👉Tóp 1 : 1 Trùng Lâu Liên + 1 Bét 115k TT 8k
👉Tóp 2 : 1 Trùng Lâu Giới + 1 Bét 115k TT 6k
👉Tóp 3 : 1 Trùng Lâu Ngọc + Bét 115k TT 4k
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💎Giới Thiệu Về Vũ Long Môn
🌀 Free : Ngọc 7 , Thần Khí , Võ Hồn , Ám Khí
🌀 Tỷ Lệ Drop : x30
🌀 Tỷ Lệ EXP : 1000
👉Drop : BOSS
👉Máp : Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét Đồ Vũ Long Môn 120
👉Máp : Huyền Vũ Đảo : Kỵ Môn Phái Víp Thuộc Tính ,Thời Trang Víp Thuộc Tính { Không Bán Shop }
👉Máp : Kính Hồ : Mảnh Ghép Trùng Lâu ( Ngọc, Giới, Liên ) Trùng Không Bán Shop
👉Máp : Thúc Hạ Cổ Trấn : Ngọc 8 ,9
Event : like comment + Tag tên 5 người. Chia sẻ bài viết sau đó chụp gửi fanpage để nhận 50k knb. Lưu Ý facebook có trên 200 bạn bè ( chống clone ) nhé 14h Thứ Tư ngày 22-09 là hết hạn nhé ae.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥 Event : Săn GM 1 Tuần Ra 1 Lần Phần Thưởng Mảnh Ghép Trùng Lâu { Trùng không Bán Shop }
🔥 Vũ Long Môn : Cam Kết Không Bán Piont , GM , Mod , BTV , CTV Tuyệt Đối Không Tham Gia Game
🌀 Vũ Long Môn Hộ Trợ 100% Cho Các AE Vào Sau 3 Ngày {Ví Dụ Như Thả Boss Tối Da 10 Con}
🌀 Sever : Chống Hack , Doss , Lag , Diss
🌀 Sever : Cân Bằng Nạp Vào Cày AE Chịu Khó Cày Là Víp
💳 Nạp Thẻ : Khuyến Mãi 100% Vina , MoBi
💳 Nạp Thẻ : Khuyến Mãi 120% ATM , Momo

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💟 Vũ Long Môn Sinh Được Chào Đó AE Một Sever ỗn Định Lâu Dài Nói Không Thời Dụ Sever Ra S1 Sẽ Gộp Về Sever S0 Sẽ Mang Lại Cho Các Bằng Hữu Đam Mê Một Thời Chỉ Có ỡ Vũ Long Môn 
Last edited:
Top