• Người tạo chủ đề anhdayem707
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 11,039
A

anhdayem707

New member
Tên máy chủ (Server)
Chiến Thần
Phiên bản
Season 2
Alpha Test
18/8/21
Open Beta
20/8/21
💢💢Được Tài Trợ:‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼
mu-tarkan.com
🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000
🔸Drop : 20%
#Aiti Chống Hack#
⛔Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
✔ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
✔ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔ Quay Wing S3 Wing 4
✔ Hệ Thống PT tự Động
✔ Cộng Hưởng Max Full Op
✔f10 Bật Tính Năng Trong Game
🛌 Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107651651_2669409813333360_2061128734304649947_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=flbwn5Q54kYAX93sx1G&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=7daae0b614df69e655964dff9fccc996&oe=5F36C146

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top