• Người tạo chủ đề QuangDung
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 2,345
Q

QuangDung

New member
Linh: mu-deadpool.tk
Mu DEADPOOL
Season 7 ( Custom item )
Exp : x9999
Drop : 50%
point 5 / 6 / 7
Mu item full, jewel custom, 30 Wing custom, 200 Set custom Gold
all item socket
New Ancient
New Sword
New Staff
New Bow
New Set
New Wing
Open days : 20/7/2017
Time Open 14:00 " Việt Nam "
Time Open 1:00 " Peru "
Time Open 1:00 " Mexico "
Time Open 08:00 " Valencia "
Event Blood Castle 8 " 1 BOSS KUNDUN " 4 item Acient new
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top